Tryk her hvis du ikke ser denne mail korrekt

Læs bladet ved at trykke på det ovenfor. Tryk på dette ikon for at hente bladet:

Tryk på dette ikon for at læse bladet i fuld skærm: 

 

Kære Læsere

 

Hermed fremsendes Frimærkesamleren 2021 blad 5 i elektronisk form, find den her. Bladet kan også findes på www.frimaerkesamleren.dk.

 

Abonnenter modtager en samlet trykt udgave af Frimærkesamleren årgang 2021.

Frimærkesamleren kan downloades og udprintes i sin helhed, eller begrænset til de sider der interesserer den enkelte læser.

 

Årets sidste udgave af Frimærkesamleren er nu udgivet, hvorefter der vil blive fremstillet en årbog indeholdende de 6 numre af Frimærkesamleren 2021. Årbogen vil blive udsendt først i det nye år.

Læs Frimærkesamleren på hjemmesiden, eller download filen, så du kan have den liggende på din computer. Læs og søg også i gamle artikler på hjemmesiden.

For 2022 koster et abonnement på Frimærkesamleren i Danmark kr. 250,- og i udlandet kr. 300,- inkl. en årbog 2022 - frit leveret. Læst om andre fordele på hjemmesiden. 

Tak til annoncører i Frimærkesamleren, og på hjemmesiden under www.Frimaerkesamleren.dk og under fanen ”samleområder”, hvor vi er i gang med at opbygge en vidensbank.

Vores hjemmeside benyttes langt mere end vi havde forventet, og det vil vi tilrette siderne efter i det kommende år, til glæde for både samlere og handlere.

Vedr. annoncører har vi haft et problem med den digitale udgave af Frimærkesamleren, idet man i nogle tilfælde ikke henvises til den tilhørende hjemmeside ved tryk på reklameannoncen. I nogle annoncer benyttes mailadressen. Vi ser på det med de berørte annoncer, og opfordrer samtidig vore læsere til at huske at se efter, hvad vores annoncører har at tilbyde.   

Frimærkesamleren opfordrer alle abonnenter til at bidrage med større eller mindre indlæg i bladet, og især under ”temaet guldgraverne”, hvor det er muligt at levere meget korte indlæg.

Indbetaling fra Danmark: Hjælp bogholderiet ved at overføre betaling nu til konto 5023-1034765 eller mobil Pay 20486412; oplys navn eller medlemsnummer.

Indbetalinger fra udland: IBAN DK23 5023 0001 0347 65.   SWIFT: JYBADKKK  
SE nr. 14329730

Redaktionen ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Hilsen fra Redaktionen

For at ændre din tilmelding til nyhedsbrev, klik her.