1890 – Postkort fra Grønland

Postkort fra Grønland

Der er mange samlere af postkort fra Grønland fra både ind- og udland. Postkortene kendes fra sidst i 1800 tallet, hvor de danske kolonier på Grønland kun udgjorde en mindre del arealmæssigt.

Både danske og udenlandske “Ekspeditioner” har været flittige til at udgive postkort fra de egne de har undersøgt, og med et postkortmotiv fortælle langt mere end et langt brev kunne beskrive.

1884 og 1888. Maleren Andreas Christian Riis Carstensen var to gange på Grønland, og efterladt sig malerier og postkort. Han var præstesøn fra Thisted fødte i 1844 og død 5. maj 1906. Sign. A. Riis Carstensen.

Begge malere fik lavet karton postkort, og vises uden datering for hvilket år original maleriet er udført. Kortene er udført med sølv og rød farvet kanter.

1890. Karton julekort dateret julen 1890 med motiv af maleren A Riis Carstensen.

1890. Karton julekort med motiv af maleren       A Riis Carstensen. 106 x 81 mm med sølvkant.

 

 

 

 

 

 

 

1870-1893. Maleren Jens Erik Carl Rasmussen rejste som den første danske maler til  Grønland, med det formål at beskrive dette anderledes og fantastiske land.

J.E.C.R var født på Ærø i 1841, og døde efter sigende med penslen i hånden, på vej hjem fra Grønland, foran sit staffeli. Han var i færd med at male dækket på KGH briggen “Peru”, da han faldt udenbords nord for Shetlandsøerne og druknede den 1. oktober 1893.

Karton julekort med motiv af maleren J.E.C. Rasmussen. 106 x 81 mm med sølvkant. Årstal 1870-.

Kartonkortet med personlig hilsen påtrykt   J.E.C. Rasmussen a.

 

 

 

 

Motivet til kortet er malet i perioden
1870 til 1892.

 

 

Karton kort med motiv af maleren J.E.C. Rasmussen. 124 x 94 mm med rød kant.

Kartonkort dateret 28. januar 1894  J.E.C. Rasmussen a.

Motivet til kortet er malet i perioden 1870 til 1892.

Kartonkort med motiv af maleren J.E.C. Rasmussen. 124 x 94 med sølvkant.

Tidligt postkort med motiv fra Indlandsisen i Karajak området hvor Dr. Erich von Dreygalski havde en forsknings ekspedition.

1891-93 Berlin Kajak Ekspedition til Grønlands nordvestkyst 71 grader. V. Glaciologiske undersøgelser.


1996. Fritjof Nansen vender tilbage efter sin store Ekspeditionsrejse.

1896 Fritjof Nansen Hjemkomst. Steriokort

1896.  Fritjof Nansens hjemkomst 9. september 1896 i Christiania Norge

1896. Fritjof Nansens hjemkomst.


1897. Gruppe ved Igaliko i Sydgrønland. Kartonkort

1897 kartonkort med tekst på bagside.


1897 . Køer ved Igaliko i Sydgrønland. Kartonkort med tekst bagpå.

Køer ved Igaliko.


1898. Fotokort fra samlealbum med Eskimoer fra Grønland.
(minder om Alaska)

Fotokort fra samleralbum.

Bagside af fotokort fra samlealbum
OBSEQUIO DE SUSINI.
Disse fotokort kendes med motiver
fra de fleste steder i verden.

 

 

 

 

 

 


Postkort med nummer 168 visende sælhundeslagteri – flænsning af sæl.

1998-99. Gruss Aus kort fra Grønland benyttet til en eksklusiv samlemappe med 200 forskellige postkort sendt fra alverdens lande til Tyskland. For flere af disse kort savnes viden om hvorfra motivet stammer. Ligger du inde med viden omkring dette hører vi gerne fra dig

Tysk kort nr. 168 med teksten “Seehundschlächterei” Annulleret København K. kassebrev 10. august 1999. Ankomststemplet Kempten i Tyskland 12. august.
Mændene bærer sælskindspels og slagter selv sælerne, hvilket ikke er typisk i de grønlandske familier, hvor dette arbejde foretages af kvinderne, der er eksperter i at udnytte alt på sælen.

Kort 169 Sælhundefangere.

Tysk kort nr. 169 med teksten “Seehundfänger”. Fire fangere hvoraf de 3 har en hovedbeklædning som samerne benytter.

 

 

 

Kort 170 fra Jan Mayen – den videnskabelige station.

 

Tysk kort nr. 170 med teksten “Wissenschaftliche Station auf Grönland. Billede er fra den videnskabelige station på øen Jan Mayen der dengang var en del af Grønland. Stationen er opført af Østrig Ungarn i forbindelse med det første internationale polar år 1882-83. I forvirringen om Grønlands Østkyst efter Norges overenskomsten i 1924, indlemmede Norge Jan Mayen under den Norske Krone i 1930.

Kort 171 med klippeformation fra Grønlands vestkyst

 

Tysk kort nr. 171 kort med motiv fra vestkysten.

 

 

 

 

Kort 172 Grønlands indre.

 

Tysk kort nr. 172. Isfrit klippeområde fra et ukendt sted i det indre Grønland.

 

 

 

 

1898 Hernhut kort nr. 1.

 

Tysk kort nr. 1 fra Hernhut – brødremenig-heden i Grønland. Navnet “Moravian Mission Fields” blev benyttet, og motivet
er fra Frederiksdal Missions Station, Greenland.

 


1898-1900. Amdrup ekspeditionen til efterforskning  kortlægning af en 1.000 km. lang strækning fra Kap Dalton ved Scoresbysund til Angmassalik. Samtidig kunne Andrés forsvundne luftballon være nødlandet på denne strækning. Ekspeditionen havde gjort ophold ved den gamle forskningsstation på Jan Mayen.

1898-1900. Amdrup Ekspeditionen. 18 fods jolle med 4 mand, der udforskede og roede 1.000 km. langs Grønlands østkyst. Fotograf G. C. Amdrup, th. Einar Mikkelsen, tv. Th. Jacobsen og Søren Iversen.

1898-1900 Amdrup Havn

Amdrup Ekspeditionen navngav flere af områdets steder, og bl.a. den naturlige havn der benævnes Amdrup Havn.

Selve roturen afsluttede Ekspeditionen i sommeren år 1900.

De ca. 1.000 km blev roet på 43 dage så det var noget af en bedrift.

 

 

 

 

 

 

 

 


1900. Tidligt Engelsk koloreret postkort, fra England, med kajak, og grønlænder snehytter bagved.

1900 Raphael Tuck & Sons serie 699 England

1900. Bagside af kort fra Raphael Tuck & Sons serie 699. Tekst “Curius Craft” Post Card Series 699.  Disigned in England.  Cromograft in Saxany

Logo på kortets forside “KTS og skilpadde”

1900. Raphael Tuck & Sons serie 699 fra England


1909.  Det Danske Missionsselskab.  Grønland

Postkort nr. 6 fra Angmassalik.

Det Danske missionsselskab planlagde i 1909 en serie på 12 postkort, 6 stk. med motiv fra Handelsstedet/Missionsstationen Angmassalik og 6 stk. fra Missionsstationen “Nordstjernen” , stedet hvor Knud Rasmussen etablerede Kap York  “Handelsstationen Thule” året efter i 1910.

1894. Oprettede “Direktoratet for den kongelige grønlandske Handel” en Handels og Missionsstation på Grønlands Østkyst. Ved Instrux dat. 1. august 1994 blev Angmassalik grundlagt. Ledelsen af handelsstationen var et samarbejde mellem handelsbestyrer og missionæren, og ved uenighed kunne missionæren afgøre sagen. Danmark havde  på dette tidspunkt kun kolonier på Grønlands sydvestkyst, og forsøgte på denne måde at udvide sine interesseområder på Grønland. For ikke at provokere andre lande, der havde større tilknytning til disse landområder, understøttede den danske stat først missionærerne og herefter handelsfolkenes arbejde i disse områder.

Kortserien er udgivet med dansk og fransk tekst, hvor bagsiden er forskellig.
Kortene kendes pt. benyttet fra februar 1911.

Postkort nr. 8 Kap York

De samme motiver er benyttet i Frankrig med fransk tekst, og i et omslag.

Postkort nr. 10 fra Kap York Thule i omslag fra Frankrig.

 

Se hele serien på 12 kort her.


1921. 1. officielle postkortserie med 40 postkort.

Dette år var 200 året for Hans Egedes ankomst til Grønland, der blev benyttet som en kærkommen lejlighed til at inddrage hele Grønland under den danske Krone.
Den danske konge Chr. X deltog i festlighederne i forbindelse med det første danske kongebesøg på Grønland.

Der blev til denne anledning udgivet en serie på 40 stk. forskellige postkort, mrk. “officielle”, hvoraf flere af motiverne også blev udgivet uofficielt og med fransk tekst. Postkortene er i randen skåret i et bølgelignende snit.

Grønlandsk udstillingen 1921 “officielle” postkort.

1. Hans Egede og Gertrud Rasch

Serien består af 40 forskelle postkortmotiver.
Udgiver var, noget så usædvanligt som, indenrigsministeriet, der stod som
arrangør af en omfattende Grønlands udstilling i St. Nikolais kirkebygning
i København.1921 var året hvor Grønland skulle ligestilles med Færøerne og skulle
være en del af kongeriet. Læs den usædvanlige historie i Frimærkesamleren 2021-3.

Grønlænder hjemkommen med fangst. Koloreret

Postkortserien er også fremstillet uden “Officielle Postkort” men nu med kunstnernes/fotografernes navne påtrykt.

209. Grønlandsk Ungdom ved Godthaab.  Kaptain Bergh, Fot.

 

Se kort ved trykke her, og få disse i fuld størrelse ved at trykke på mærkebilledet.


1930. 2. officielle postkortserie med 40 postkort.

I 1930 var tiden inde til at forberede endnu en ”politisk” propaganda postkortserie
med 40 postkort, og nu med Grønlands Administration som udgiver.

Postkort med dansk tekst fra serie B nr. 6 i brun.

Postkortene kendes benyttet fra februar 1931, og beslutningen om fremstilling
af disse postkort må være truffet i 1930 – og af politiske årsager.

Postkortene er påtrykt med fransk tekst ”L´ADMINISTRATION DU GROENLAND”
og ”EGMONT H. PETERSEN. KØBENHAVN IMP.”, der stod for trykningen.

Bagside af kort solgt fra den danske pavillon på koloni udstillingen i Paris 1931

Postkortene er udgivet i 4 serier hver indeholdende 10 postkort. Serierne er på kuvertomslag mærket med  “10 udvalgte GRØNLANDSKE POSTKORT” i
fire forskellige serier mrk. A-B-C-D”. 

Omslag til postkortserie A med 10-postkort – 5 sorte og 5 brune.                         Findes også som serie B.C-D

  Hver serie består af 10 stk.  postkort hvoraf 5 er sorte og 5 brune. De sorte kort ligger forrest og har numre fra 1 til 5 og de brune fra 6 til 10.

Kortene er nummererede efter den rækkefølge de er fundet i, men der er jo ingen
garanti for at de har ligget urørt i snart 100 år. Hvilke kort der hører til de
4 serier, har været ens i de to sæt jeg har undersøgt.

Se kort ved at trykke her, og se dem i fuld størrelse ved at klikke på mærkebilledet.

Postkortene er solgt på koloniudstillinger i 1930 i Leipzig, 1931 i Paris og Rom og København i 1932.

Kort fra den danske pavillon i Paris, på postkort annulleret med  udstillingsstemplet 1-7-1931

Postkort med dansk og fransk tekst serie A kort nr. 1 i sort


 Ved koloniudstillingen i Paris blev der fremstillet en række franske postkort
medmotiver fra det Grønlandske område.

Kort nr. 405 fra Koloniudstilling i Paris, perforeret i venstre side.

Postkort med motiv fra den del af udstillingen hvor kunstnerne Henning Scheel og Emmanuel A Petersen stod for designet. Emanuel var kommet tilbage efter sin store billedekspedition i Grønland, medbringende mange flotte grønlandsmalerier,
der gjorde stor indtryk hvor de blev vist frem. Postkort har nr. 456 og 457.

Vinterlandskab fra Grønland efter maleri af Emanuel A. Petersen, og udstillingsområde udført i samarbejde med kunstner M. M. Henning Scheel. Kort nr. 456.

Sommerlandskab fra Grønland efter maleri af Emanuel A. Petersen, og udstillingsområde udført i samarbejde med kunstner M. M. Henning Scheel. Kort nr. 457.

2. officielle postkortserie med 40 kort. 

Skema med oversigt over hele serien med dansk tekst.
Påbegyndt registrering af brugsforsendelser.

Klik på billede for at forstørre.