Glædelig jul samt godt nytår

FFF,s bestyrelse ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Aftenklubben starter igen den 8. januar, hvor vi starter med medlemmernes aften, tag noget med stort som småt og en auktion. (tag noget materiale med du vil sælge). Hjælp bogholderiet ved at indbetale dit kontingent til FFF for året 2024, overfør nu….. Kr. 400,- for aktive, der deltager fysisk på møder. Kr. 200,- for øvrige, inkl. årbog 2023 kr. 340,-   Konto: 5023 –  1032157 eller hvis nemmere til formandens mobil pay. nr. 20486412

Læs mere

FFF årsafslutninger 2023

FFF- Dagklub har afholdt juleafslutning torsdag den 14. december, hvor Steinar serverede hjemmebagte æbleskiver og gløgg. Aftenklubben og Specialgrupperne har afsluttet deres programmer for i år. Aftenklubben afholdt sit årlige julebanko 11. december med 73 deltagere. Det blev en hyggelig afslutning på året, hvor formanden ønskede alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Læs mere

Oktober Mandag aften program

Oktober: Mødet starter kl. 19:30 og gæster er velkomne.  9.     Møde for specialgrupperne Tyskland, Stålstik og Frankrig. Bytte og samvær for øvrige 16.    Bytte og Foredrag om Tyskland 23.    Møde for specialgrupperne England, Nordatlanten og Randstaterne. Bytte og samvær for øvrige 30.    Bytte og Foredrag om Italienske kolonier af Willy Schwaner

Læs mere

4. September mødes aftenklubben

Mødeprogram for mandag aftenklubben i efteråret 2023 Mødested 3. sal- Dør åben i perioden 18:45 til 19:15) Er døren låst når du kommer- så kontakt bestyrelsen på 3. sal.     September: 25.     Møde for specialgrupperne England, Nordatlanten og Randstaterne. Bytte og samvær for øvrige. Nordatlantgruppen vil tale om Grønland som samleområde, har du spørgsmål, noget du vil bytte væk eller sælge så mød frem. Efterlyser du noget til din samling vil vi forsøge at hjælpe dig bedst muligt.  

Læs mere

Nyhedsområder

Aktuelle nyheder

2022 Corona aflysninger

NY… Aflysning af møder 2022 Corona situationen medfører at bestyrelsen udskyder åbningen til 21. februar, hvor vi så forventer at de programsatte møder og aktiviteter kan afvikles. Så en opfordring