Kurser

 

Kursus aktiviteterne har ligget stille i Filateliens Hus, efter FFF
fik nye klublokaler i VOC Huset i Valby.

2021

Planen er nu at vi, i samarbejde med VOC, igangsætter nogle
nye kurser, som der vil blive orienteret nærmere om.

Der har været flere forespørgsler til et genopfrisknings kursus,
med et indhold der svarer til kurset afholdt i 2014, dog
revideret som følge af den teknologiske udvikling.

Har du selv nogle ønske eller behov, hører vi gerne nærmere, også om
det som sidst skal afholdes på lørdage, søndage eller hverdage.
Kontakt info@3fff.dk


 

Filateliens Hus 2013/14

FFF byder velkommen til en ny kursus sæson 2013/14, med opstart den 23. november.

Filateliens Hus 2014

Kurser afholdes i Filateliens Hus Roskildevej 324 Tåstrup

Kursusprogram for sæson 2013/14

 Af/ Finn Bjerregaard, Johnny Speich og Flemming Petersen
NÆSTE MØDEDATO ER DEN       26. april 2014.
 09:30 – 10:00.  Fælles morgenkaffe med brød.
10:00 – 10:15.  Evaluering fra sidst – særlige julemærker – samle sammen? eller           opbygge en samling?
10:15 –  11:15.  Foredrag om Rusland/Sovjetunionen m/m. af Flemming Clausen.
11:20 – 12:00.  Hvilke kataloger bruger vi? Hvad kan vi bruge gamle auktionskataloger til? Hvordan kommer vi i  gang med at bytte? Hvor kan jeg købe de frimærker jeg mangler, og hvad skal jeg betale i forhold til Katalogprisen?
12:00 – 13:30.  Frokostpause bytte mv. (tag noget bytte materiale med)
13:30 – 14:45.  Gruppearbejde, herunder klargøring, opsætning, tilskæring af klemlommer, evt. pap, design af side mv. ved brug af egne frimærker. Tag nogle frimærker mv. med, der vil være klemlommer testudstyr  mv.  til rådighed.
14:45 – 15:00    Kaffepause
14:20 – 15:45    Gruppearbejde fortsat, inkl. design og tekstning af plancher mv.    
15:45 – 16:00.  Evaluering. Finn Bjerregaard
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frokost er inkluderet i næste kursus dag, hører vi ikke nærmere bestilles samme smørebrød som sidst?
Kontakt Finn Bjerregaard på tlf. 41989681 eller Flemming Petersen på tlf. 44443412.
Af/ Finn Bjerregaard, Johnny Speich og Flemming Petersen


22. februar 2014.
 09:30 – 10:00. Fælles morgenkaffe med brød.
10:00 – 10:15.  ››Danske kvadrater‹‹ Hvad lærte vi sidst???
10:15 –  11:00   At samle et tema. Foredrag omkring Det Nordiske samarbejde vist med                               frimærker, breve og postkort.  Flemming Petersen
11:05 – 12:00.   Lars Fog Stokbæk fortæller og viser hvordan han opbygger og tekster sin                            flotte samling.
12:00 – 13:30.  Frokostpause bytte mv. (tag noget med)
13:30 – 14:00.  Vi ser på jeres medbragte frimærker, som er svære at finde i kataloger mv.                           tag nogle med.                 Johnny Speich                                                     
14:05 – 14:20.  Hvordan tekster vi vore plancher og frimærker bedst muligt? Johnny                                       Speich
14:20 – 15:45.  Gruppearbejde opsætning, frimærker og breve med klemlommer og                                     fotohjørner. Design og tekstning af plancher mv. Tag evt. eget materiale                               med.
15:45 – 16:00.  Evaluering. Finn Bjerregaard


23. November 2013.
09:30 – 10:00  Fælles morgenkaffe med brød
10:00 – 12:00   ›› Danske frimærker med overtryk‹‹  ved  Johnny Speich
Årsagen til fremkomst af overtrykkene.
Typer og varianter.
Runde tårn provisorie.
Litteratur.
Kendetegn ved forfalskninger.
Færøernes provisorier.  Flemming Petersen
Grønlands provisorier.  Flemming Petersen
DVI’s provisorier           Johnny Speich
Islands provisorier.       Flemming Petersen
12:00 – 13:30  Frokostpause bytte mv.
13:30 – 15:45    ››Den glade samler?‹‹
                         Frimærkebytte og bytteforhold.
Gruppearbejde. Byt, køb, sælg og luk huller i din samling?
Køb, pris, kvalitet og værdi.
Opsætning.
15:45 – 16:00  Evaluering


 

25. Januar 2014.

09:30 – 10:00  Fælles morgenkaffe med brød.
10:00 – 12:00  ››Danske kvadrater‹‹     ved Jan Helding.
Basis gennemgang af de første danske frimærker.
Tryk og farvekendetegn.
Annulleringsstempler og brugsperioder.
Kvalitet, pris rensning af mærker
Privattakning (1270 Oldenburg)
Varianter, breve mv.
Gruppearbejde ››lær de danske skillingsmærker at kende‹‹.
12:00 – 13:30  Frokostpause bytte mv.
13:30 – 15:45  ››Opsætning af frimærker og breve‹‹.
Gruppearbejde
15:45 – 16:00  Evaluering
Kurset fortsætte på følgende datoer:

  • 22. Marts 2014. ››     Program afventer
  • 26. April 2014. ››      Program afventer

Pris for deltagelse er kr. 400,- for alle 5 lørdage, hvori indgår fælles morgenbord.
Beløb indsættes på konto 5023 – 0001032157