Bestyrelse

2024.

Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

 Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 25. marts 2024,
kl. 19:30 i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. a) Formandens beretning.
  b) Dagklubben. Steinar Hansen.
        c) Specialgrupperne.
 4. f) Byttedage mv.
 5. Aflæggelse af regnskab for 2023. Willy Schwaner
  5. Indkomne forslag:
  1: Forslag fra bestyrelsen.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2025.
 7. Valg til bestyrelsen, alle villige til genvalg:

Johnny Speich.
Poul Høj
Lars Stokbæk

 1.       Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Hans Henrik Hovmann. Villig til genvalg         
 2.   Valg af revisor:

Jørgen Hansen. Er villig til genvalg.
10.  Valg af 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår. Carsten Rønfeldt
11.  Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Årsregnskab 2023


 

Generalforsamling 2023

 Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

 Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 27. marts 2023,
kl. 19:30 i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent. (og referent)

2.  Valg af stemmetællere.

3.  a) Formandens beretning.
b) Dagklubben. Steinar Hansen/Ole.
c) Specialgrupperne.
f) Byttedage mv.

4.  Aflæggelse af regnskab for 2022. Willy Schwaner
Se evt. allerede nu her:   FFF Regnskab 2022

5.  Indkomne forslag: Til § 8
Bestyrelsen foreslår, at revision af foreningens regnskab foretages af en revisor, og at der vælges en Revisorsuppleant begge for et år ad gangen. Desuden at bestyrelsen godkender regnskabet inkl. evt. forbehold.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7.  Valg til bestyrelsen, alle villige til genvalg:
Flemming Petersen. Formand
Willy Schwaner. Kasserer
Thomas Gerstrup
Nils Francke

8.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Hans Henrik Hovmann, valgt til 2024.

9. Valg af revisor:
Jørgen Hansen. Er villig til genvalg

10.  Valg af 1 revisorsuppleant:
Karl Rosvold

11.  Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 

 


 

Formand Flemming Petersen Poppel
Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse
Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk
Næstformand Poul Høj Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dkAuktionarius
Thomas Gerstrup Moltkesvej 43 2. th.
2000 Frederiksberg C tlf.
ThomasGerstrup@gmail.comRejseklubben
It udvalget


Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv.
1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller
4025 4926 Email: johnnyspeich@outlook.com

Frankrig Gruppen


Lars Stokbæk Nordre Fasanvej 37 B 2.tv.
2000 Frederiksberg
LFSFSD@gmail.com

Stålstikgruppen
It udvalget


Willy Schwaner Akselhøj 72 2610 Rødovre
Schwaner.willy@gmail.com

Økonomi
Tysklandgruppen


Nils Francke Katrinedalsvej 28. st. 2720 Vanløse
E-mail: nf@nilsfrancke.dk

It udvalget


Hans Henrik Hovmand bestyrelses suppleant
E- mail: hanshh@post.tele.dk

It udvalget


Auktionarius: Poul Høj:Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dk


Dagklub:  Steinar Hansen og
tofteryd@hotmail.com  ,tlf: 30250142


Klubmester/rejseklubben

Thomas Gerstrup
ThomasGerstrup@gmail.com
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade
82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165
Email: per.e.faester@gmail.com


Klubkonkurrencen 


 Frimærkesamleren Redaktion:
Anders L. Petersen og Thomas
Petersen Email:
Redaktion@frimaerkesamleren.dk