Bestyrelse

 

Generalforsamlingen 2021 blev afholdt mandag den 4. oktober.  Preben Jørgensen valgte at forlade bestyrelsen efter 24 års virke, og blev afløst af Nils Francke.

Kontingent for året 2022 blev fastsat til kr. 400,- for medlemmer der deltager fysisk i møder mv., og kr. 200,- for øvrige.  Modtagere der fortsat ønsker Frimærkesamleren som en indbundet årbog 2022, betaler særskilt for dette via. kontingentet, og opsigelse skal ske senest 1. januar 2022. Pris afhængig af trykte antal anslået kr. 120,- ekskl. evt. forsendelse.


Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, hvor der vil blive aflagt beretning og regnskaber for året 2019 og 2020. Valg til bestyrelsen følger vedtægterne for valg i lige og ulige år. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bogholderiet eller på mail info@3fff.dk

Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

Indkaldelse til generalforsamling, mandag d. 4. oktober
2021, kl. 19:30 i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. a) Formandens beretning. For 2019/2020
  b) Dagklubben. Steinar Hansen.
        c) Tysklandgruppen. Willy Schwaner.
        d) Englandsgruppen. Thomas Gerstrup
 4. e) Øvrige grupper.
 5. f) Byttedage mv. Martin Christiansen.
 6. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020.
  5. Indkomne forslag:
  § 1 FFF har hjemsted og værneting i den
  kommune hvor aktiviteter og lokaler er placeret.     
        § 5 b ændres. Til bestyrelsen vælges Formand
  og 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
 • 9 b ændres. Indkaldelse med dagsorden sker
  skriftligt med 8 dages varsel på foreningens

      hjemmeside.
6.  Fastsættelse af kontingent for 2022.

 1. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Formand Flemming Petersen for 2 år.
Thomas Gerstrup og Willy Schwaner for 2 år
Poul Høj, Lars Fog Stokbæk, og
Johnny Speich for 1 år.
         Preben Jørgensen – ønsker ikke genvalg.
         Bestyrelsen foreslår Niels Francke vælges for 2 år.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Steinar Hansen for 1 år.

         Max Mann for 2 år
    9.  Valg af to revisorer:

Kaj Kvisgaard – for 1 år.
          Jørgen Hansen – for 2 år.
10.  Valg af 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Karl Rostvold
11.  Eventuelt.

Alle der har betalt kontingent inden 6. september

har tale og stemmeret på generalforsamlingen.

Årsregnskab  2020 FFF årsregnskab

Bestyrelsen


Mandag d. 29. marts 2021, kl. 19:30 i foreningens lokaler, VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. a) Formandens beretning.
  b) Dagklubben. Steinar Hansen.
        c) Tysklandgruppen. Willy Schwaner.
        d) Englandsgruppen. Thomas Gerstrup
 4. e) Øvrige grupper.
 5. f) Byttedage mv. Martin Christiansen.
 6. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020.
  5. Indkomne forslag: 
  Forslag om at reducere antal bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 7.

  6.  Fastsættelse af kontingent for 2022.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Formand Flemming Petersen for 2 år.
Thomas Gerstrup for 2 år

Willy Schwaner 2 år
Poul Høj for 1 år

Lars Fog Stokbæk for 1 år

Johnny Speich for 1 år.
 Preben Jørgensen – ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Niels Francke vælges for 2 år.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Steinar Hansen for 1 år.   

              Max Mann for 2 år
          9.  Valg af to revisorer:

Kaj Kvisgaard – for 2 år.
               Jørgen Hansen – for 1 år..
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Karl Rostvold
11.  Eventuelt.

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som
har betalt kontingent inden udgangen af februar måned
tale- og stemmeret på generalforsamlingen.                                                 Bestyrelsen

 

Årsregnskab 2019:

Årsregnskab 2019

Bestyrelse:

Formand Flemming Petersen Poppel
Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse
Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk
Næstformand Poul Høj Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dk
Thomas Gerstrup Moltkesvej 43 2. th.
2000 Frederiksberg C tlf.
ThomasGerstrup@gmail.com


Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv.
1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller
4025 4926 Email: johnnyspeich@outlook.com


Lars Stokbæk Nordre Fasanvej 37 B 2.tv.
2000 Frederiksberg
LFSFSD@gmail.com
Stålstikgruppen


Willy Schwaner Akselhøj 72 2610 Rødovre
Schwaner.willy@gmail.com
Tysklandgruppen


Nils Franke Katrinedalsvej 28. st. 2720 Vanløse
E-mail: nf@nilsfrancke.dk

 

 


Auktionarius: Steinar Hansen:
tofteryd@hotmail.com  ,  tlf: 30250142


Dagklub:  Steinar Hansen og
tofteryd@hotmail.com  ,tlf: 30250142

Klubmester/rejseklubben
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade
82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165
Email: per.e.faester@gmail.com
Kubkonkurrencen 
Frimærkesamleren Redaktion:
Anders L. Petersen og Thomas
Petersen Email:
Redaktion@frimaerkesamleren.dk

2016. Generalforsamlingen besluttede at nedsætte kontingentet i Halsnæs, Gribskov, Odsherred, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner på Sjælland fra kr. 400,- til kr. 300,- fra år 2017.