Bestyrelse

Indkaldelse til den udskudte Generalforsamling i FFF.
Mandag d. 5. oktober 2020, kl. 19:30 i foreningens
lokaler, VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3. sal 2500 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
  1. Dagklubben. Steinar Hansen
  2. Tysklandgruppen. Willy Schwaner
  3. Englandsgruppen. Thomas Gerstrup
  4. Øvrige grupper.
  5. Byttedage mv. Martin Christiansen.
 4. Aflæggelse af regnskab for 2019.
 5. Indkomne forslag:
  1. Indenfor vedtægternes rammer foreslås antallet
   af bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 8 til 7.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  1. Poul Høj – villig til genvalg.
  2. Lars Fog Stockbæk – villig til genvalg. 
  3. Preben Jørgensen – ønsker ikke genvalg.
  4. Bestyrelsen foreslår Erik Kristensen
   1. Johnny Speich – ønsker at bakke op om nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer, og stiller sit mandat til rådighed.
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  Steinar Hansen – er villig til genvalg.
 9. Valg af to revisorer:
  1. Kaj Kvisgaard – villig til genvalg 1 år.
  2. Jørgen Hansen – Villig til genvalg 2 år.
  3. Valg af 1 revisorsuppleant.
   1. Bestyrelsen foreslår Karl Rostvold
 10. Eventuelt.

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som har betalt kontingent inden udgangen af februar måned tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Årsregnskab 2019:

Årsregnskab 2019

Bestyrelse:

Formand Flemming Petersen Poppel
Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse
Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk
Næstformand Poul Høj Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dk
 Thomas Gerstrup Moltkesvej 43 2. th.
2000 Frederiksberg C tlf.
Gerstrup@email.dk


Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv.
1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller
4025 4926 Email: johnny.speich@post.dk


Lars Stokbæk Nordre Fasanvej 37 B 2.tv
2000 Frederiksberg c.
Isffsd@gmail.com
Stålstikgruppen


Willy Schwaner Akselhøj 72 2610 Rødovre
Schwaner.willy@gmail.com
Tysklandgruppen


Preben Jørgensen Ålholmvej 40
2500 Valby. tlf. 23833110


Auktionarius: Steinar Hansen:
tofteryd@hotmail.com  ,tlf: 30250142


Dagklub:  Steinar Hansen og
tofteryd@hotmail.com  ,tlf: 30250142

Klubmester/rejseklubben
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade
82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165
Email: per.e.faester@gmail.com
Kubkonkurrencen 
Frimærkesamleren Redaktion:
Anders L. Petersen og Thomas
Petersen Email:
Redaktion@frimaerkesamleren.dk

2016. Generalforsamlingen besluttede at nedsætte kontingentet i Halsnæs, Gribskov, Odsherred, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner på Sjælland fra kr. 400,- til kr. 300,- fra år 2017.