Medlemsskab

FFF ønsker flere medlemmer der samler på  “Frimærker, Breve & Postkort”.

Du vil blive medlem af en aktiv frimærkeklub der arbejder målrettet
for den brede danske samlerskare.

Vi har samlere indenfor de fleste samleområder, og har etableret
nogle specialgrupper indenfor nogle af de største samleområder.

Et fuldt medlemskab for dem der deltager på vore møder koster
kr. 400,- årligt øvrige kr. 200,-

Frimærkesamleren årbog 2022, kan fravælges
af medlemmerne, men vil ellers blive fremsendt  til alle
øvrige i februar 2023, sammen med en opkrævning
kr. 140,- + evt. forsendelse.

Betaling kan ske på mobil pay 20486412 eller bankkonto  5023 -0001032157.


Vi henviser til vedtægter og navne på bestyrelse under punkt i Om FFF.

Du er meget velkommen til at kontakte os på mail info@3fff.dk eller tlf. 44443412,
hvis du har  spørgsmål eller brug for flere oplysninger.