Mødeoversigt

Den fysiske mødeaktiviteter i VOC huset er
pt. aflyst, men vil blive genoptaget snarest muligt.

Møder afholdes i VOC huset på Gammel Jernbanevej 25, 2500 Valby.
Vore mødelokaler er fordelt på flere forskellige etager.
Der er adgang med elevator fra terræn.
Gæster er velkomne til vore møder.

Aftenklubben3. sal den 1., 3., og evt. 5. i måneden fra 18:30
Programsatte aktiviteter fra kl. 19:30, med foredrag og auktion mv.
Der er tid til bytte, kaffepause og socialt samvær.

Aftenklubben på 3. sal den 2., 4. mandag i måneden.
Aktivitet: åben byttedag for alle.
Dørene åbnes kl. 18:30.

Dagklubben torsdage på 2 sal i alle lige uger, hele året.
Møder starter kl. 13:00 med bytte auktion mv.
Der serveres kage og kaffe

FFF er ved at opbygge en række arbejdsgrupper for samler
med fælles interesser.
Der afholdes møder på de viste dage for de enkelte grupper, men
en stor del af dialogen forventes at ske via. mail systemet,
facebook og anden elektronisk kommunikation.
Alle medlemmer kan tilmelde sig en eller flere grupper og
bidrage til gruppernes faglige og sociale arbejde.
Se kontaktpersoner under arbejdsgrupper.

Vi mødes  i Tysklandgruppen1. sal den 2. mandag  i  hver måned.
Vi mødes  i Stålstikgruppen3. sal  den 2. mandag  i  hver  måned.
Vi mødes  i Frankriggruppen 3. sal den 2. mandag  i hver  måned.
Vi mødes  i Englandsgruppen2. sal den 4. mandag  i hver måned.
Vi mødes  i  Randstatgruppen 3. sal  den 4. mandag i hver måned.
Vi mødes i Nordatlantgruppen3. sal den 4. mandag i hver måned.