Specialgrupper

For at give medlemmerne bedre mulighed for at mødes
med samlere indenfor ens eget samleområde
er der etableret nogle specialgrupper.

Dette giver mulighed for samlere, der ikke kan deltage på
møderne,
alligevel kan bidrage til gruppearbejdet,
og udveksle viden og erfaringer.

Mødetidspunkterne er lag på mandage men forskudt
hvilket
giver mulighed for at deltage i flere grupper.

Kontakten mellem gruppens medlemmer sker på møder, men
alle kan deltage da dialogen også sker i E- mail gruppen,
facebook og anden elektronisk kommunikation.

Special- arbejdsgrupperne har adgang til at benytte frimærkesamleren
til udsendelse af artikler og anden pr. for eget samleområde, samt
på hjemmesiden under samleområder at udbrede kendskabet
overfor andre samlere. 


MØDER

Vi mødes i Tysklandgruppen på 1. sal den 2. mandag  i  hver måned.
Vi mødesi Stålstikgruppen på 3. sal  den 2. mandag  i  hver  måned.
Vi mødes i Frankriggruppen på 3. sal den 2. mandag  i hver  måned.
Vi mødes i Englandsgruppen på 2. sal den 4. mandag  i hver måned.
Vi mødes i Randstatgruppen  på 3. sal  den 4. mandag i hver måned.
Vi mødes i Nordatlantgruppen på 3. sal den 4. mandag i hver måned.


Orientering fra specialgrupperne:

Englandsgruppen
I Englandsgruppen favner vi bredt. Vi samler både England, kolonier, områder, besættelser og Commonwealth lande. Det bliver til lidt over 150 lande / områder. Nogle samler bredt, andre er specialister. Der er både plads til nybegyndere og udstillere.

Englandsgruppen har eksisteret i 1½ år, men har på det seneste, som al anden aktivitet, været ramt af Corona begrænsninger. På de mødeaftener vi haft indtil videre, har vi hørt om klassisk Indien og Sydafrika, kamelryttere fra Sudan, klassisk England, Ghana og Guldkysten. Vi har desuden quizzet om vores viden på Engelske kolonier.

Af emner vi har i pipeline, glæder vi os til at høre om ”En sørejse gennem engelske kolonier, fra Gibraltar til Hongkong omkring år 1900”, søheste på engelske og andre frimærker, samt tjenestemærker fra kolonierne.

Nye medlemmer er velkomne i Englands-gruppen. Når Corona tillader, mødes vi den 4. mandag i måneden kl. 19.00 i VOC’s lokaler på Gl. Jernbanevej 25, 2. sal, 2500 Valby (der er elevator). Se venligst www.3FFF.dk for opdateringer. Vi har en mailliste der rundsender relevante oplysninger om Englandsgruppen. Skriv venligst til thomasgerstrup@gmail.com for at komme på mail listen.
Vi har en Facebook gruppe ”Englands samlerne & kolonier” der er åben for medlemmerne.


Frankrigsgruppen:

Som bekendt er stort set alle Covid19-restriktioner ophævet, hvilket betyder at vi kan planlægge efterårets aktiviteter, med håb om, at vi endelig kan mødes og tale om vores samlerområde Frankrig og områder med en eller anden tilknytning til Frankrig før og nu. Foruden mødeprogrammet i VOC i Valby der ses nedenfor, er der jo også ”Frimærke Brev & Postkort Messe den 13. & 14. november” i Valbyhallen, hvor der forhåbentlig kommer mange samlere, der i den forløbne tid har været tvunget til at dyrke deres samleområder alene, og nu får mulighed for at møde gamle bekendte eller træffe nye samlere, og det må jo også forventes at handlerne stiller stærkt op, så der er nok at se frem til. Frankrigsgruppen har fået et selvstændigt område tildelt, hvor vi vil vise et bredt udsnit af hvad det vil sige at samle Frankrig med områder. Det vil være 16 rammer, hvor det er tanken at der vises et bredt udsnit fra samlerområdet. Der er ikke tale om en konkurrence, idet der vil blive vist udpluk af
samlinger fra den klassiske periode frem til i dag.

Der er plads til borde og 3-4 stole hvor man i ro og mag kan få en frimærkesnak eller kan få afklaret spørgsmål om samlerområdet, det være sig enkelte frimærker, breve, portosatser, før filateli, stempler eller andet. Der er jo mange, der Frankrig m.m., og vi forventer at mange vil lægge vejen forbi for at lære os at kende.

Mødeprogram for Frankrigsgruppen: Alle møder foregår i VOC, Valby og starter kl. 18:30

Dette er en interessegruppe for samlere, der er interesserede i:

Frankrig, franske kolonier/områder, og de nationer
der er opstået efter at kolonierne blev selvstændige.

Ceres

 Det er jo et bredt område, men særdeles interessant. Der kan samles på mange måder, tidsbegrænset for de enkelte områder, f.eks. Frankrig til år 1900, Frankrig til 2. verdenskrig, enkelte kolonier, udenlandske postkontorer, Napoleon, Marianne, besættelsesudgaver 1. Verdenskrig o.s.v. o.s.v. – at samle ”det hele” er næsten umuligt, men i sidste ende handler det om, at finde ud af, hvad der er interessant for den enkelte. Der er også en mulighed for at lade historien omkring et område eller et feriebesøg bestemme, hvad ens samling skal indeholde. Den ”rigtige” måde at samle på findes ikke.  

Gruppen skulle jo være startet op i 2020, men som bekendt er der kommet en epidemi i vejen, der bl.a. har indskrænket muligheden for at samles i større grupper. Det har betydet at vi ikke har kunnet samles og diskutere hvorledes vi kommer i gang, organiserer møderne, får etableret mailgrupper og finder ud af hvad der er interesse for at få frem på møderne. Der mangler ikke emner, jeg kan foreslå følgende:

  1. Korte foredrag og fremvisning af samlinger
  2. Hjælp til typebestemmelser/varianter/provisorier
  3. Vurdering af ægthed af mærker/stempler
  4. Udlån af special litteratur / information om eksisterende litteratur/kataloger
  5. Mulighed for at bytte/købe/sælge mærker/breve/postkort indenfor gruppen
  6. Etablering af mailgruppe eller anden gruppe på de sociale netværker
  7. Danske/udenlandske auktioner
  8. Samarbejde med udenlandske specialgrupper (skal nok være på længere sigt) o.m.m.

De der er interesserede i at komme i gang med Frankrigsgruppen må meget gerne, enten ringe til mig på telefon: 4025 4926 eller sende mig et par ord på mail: johnnyspeich@outlook.com

Med venlig hilsen-og på gensyn når det bliver muligt, og pas godt på jer selv indtil da  😊


Nordatlantgruppen:
Gruppens medlemmer er samlere af  al posthistorisk materiale de enkelte lande omkring Nordatlanten, men også den samhørende historiske udvikling landene imellem, med postruter, inspektionsfartøjer, forsvar, fangst og fiskeri, ekspeditioner, skibs- og flytrafik mv.

Færøerne. Indlæg før 1856 er lagt ud.
Island. 1870 til 1873 er lagt ind.
Sidste frimærkeudgivelser? (forbered dig på at beslutning on stop for frimærkeudgivelser kan ændres)
Grønland. 
1938-58 egne frimærker er lagt ud.
1782 ældste brev fra Grønland i privat eje.
1935 Thule og Dundas – sjældent stempel- kan du bidrage med oplysninger? 
1940- Amerikanerne i Grønland, er opstartet. 
Luftidentifikationsmærker på hustage fra krigens tid, læs historien.
Mestersvig fra begyndelsen i 1950.
Ivigtut kryolith mine (privat område i Grønland, med egen postbefordring)
Opdatering af  grønlandske stempler er påbegyndt.

Officielle Photo Letter fra KGH med logo “Flyvende måge”, kan du nu finde under samleområder. Charlotte Hohenhaus og Flemming Petersen vil ligeledes katalogisere de privat fremstillede Photo letter.

 

Under 1890 Postkort, vises nogle tidlige kort, og hele 1921 serien på 40 forskellige nummererede kort vises. Kort er udgivet af Stenders. Følg den løbende udvikling under samleområder.
     

Kontakt. info@3fff.dk


Randstatgruppen: 
Estland
Letland
Litauen

Kontakt. Per Fæster.  


Danmark:

Samling Nordens Svaner er lagt ud som forsøg.
Runde Tårn samling er lagt ud som forsøg.

Stålstikgruppen:

I Stålstikgruppen koncentrerer vi os som udgangspunkt om Danske Stålstikfrimærker fra starten i 1933 op til i dag, selv om de færreste frimærker i dag trykkes på denne måde.

Vores interesse fordeler sig bredt inden for de danske stålstikfrimærker. Det være sig men ikke begrænset til teknikken i trykningen, oplag, valg af papir, gummiering etc. samt varianter i de forskellige udgivelser og forskellige oplag.

Der henvises til Samleområder -> Danmark -> Stålstik på vores hjemmeside WWW.3FFF.DK, hvor vi gerne vil samle al viden omkring dette emne, så det gøres almen tilgængelig for samlere.

Er der samlere, der ligger inde med viden omkring dette emne modtages dette gerne således vi hele tiden kan udvide og opdatere vores viden på dette område.

Kontakt: Lars Fog Stokbæk. Mobil: 6166 2986. E-Mail: LFSFSD@GMAIL.COM

 
Tysklandgruppen.

Vi afholder et månedligt møde den 2. mandag i sæsonen fra september til april. Mødet foregår fra kl. 19,00 i kantineområdet på 1. sal i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 2500 Valby.

Besøgende og nye medlemmer er velkommen.

Emner på mødeaftenerne omfatter præsentation og drøftelse af emner, der ofte aftales efter ønsker fra mødedeltagerne. Emnet præsenteres enten af et medlem fra gruppen eller af ekstern foredragsholder/ekspert. Emnerne omfatter alle områder indenfor verdens nok mest samlede og spændende samleområde – TYSKLAND. 

Medlemmerne i Tysklandsgruppen omfatter landesamlere til eksperter. Viden om tysk filateli er stor i gruppen. Der foregår altid meget videns udveksling på møderne. Målsætningen er, at alle lærer nyt hver mødeaften.  

Gruppens medlemmer har i årene bidraget med mange artikler om tysk filateli i Frimærkesamleren. Du kan finde Frimærkesamleren og nogle af artiklerne under særskilt faneafsnit.

Nedenfor er Tyskland opdelt i områder, der følger Michel kataloget. Under hvert område vil der blive indlagt samlinger, artikler mv. Denne del vil blive færdiggjort løbende, så vi beder om tålmodighed, hvis materialet er begrænset. Vi skal opfordre alle til bidrag og assistance med emneområderne.    

Hvis du ønsker kontakt til gruppen eller har bidrag til området, så skriv til schwaner.willy@gmail.com eller endnu bedre mød op på en mødeaften.

Se envidere under “Samleområder” -> “Tyskland”.

 

Indlæg

27. april 2022 af Flemming Petersen
Udgivet i: Frimærke, Brev & Postkort Messe,Ingen kategori,Specialgrupper,Udstillinger
I 2022 er frimærkemessen planlagt til at den 12. og 13. november i Valby Hallen. Nyt 2022: Som ny har “Samlertorget Sverige A/B”  tilmeldt sig.

18. april 2022 af Flemming Petersen
Udgivet i: Tysklandsgruppen
Bundesrepublik Deutschland. (Vesttyskland) Af/Flemming Petersen  Indledning I Danmark er der historisk set stor interesse for samle på ”Tyskland”. Et samleområde der placerer sig på en flot andenplads, kun overgået af interessen for at samle på danske frimærker. I efterkrigsårene købte … Læs mere

18. april 2022 af Flemming Petersen
Udgivet i: Englandsgruppen,Foredrag,Nordatlantgruppen,Randstaterne
Mandag den 25. april afholdes aften møde hvor du kan møde repræsentanter fra specialgrupperne omkring England, Nordatlanten og Randstaterne.  På 3. sal vil der være mulighed for at mødes til bytte og samvær.  Fra Nordatlantgruppen vil Flemming Petersen fortælle om Thule … Læs mere

15. januar 2015 af Flemming Petersen
Udgivet i: Frimærkesamleren,Generelt,Postkortsamleren
Læs om danske frimærkeklubbers udstillinger i 1973. Læs om Sæson-, udflugts- og feriesteder nord for København fra 1800 tallet. Liste over storauktionen der afholdes lørdag den 7. februar. Perfinbillederne ØK og EAC. 1. verdenskrig 100 år. 6. del. Online kataloger. … Læs mere

15. august 2013 af Flemming Petersen
Udgivet i: Frimærke, Brev & Postkort Messe,Nordatlantgruppen,Udstillinger
  Seneste nyheder vedr. messen den 4-5 oktober 2013. Postiljonen afholder eftersyn på en ”del” af deres kommende auktion. Handlere kommer med en del nyt materiale til messen. Postvæserne fra Danmark, Sverige, Færøerne og Grønland deltager. POST Greenland vil i … Læs mere

24. juni 2013 af Flemming Petersen
Udgivet i: Danmark stålstik,Frimærke, Brev & Postkort Messe,Nordatlantgruppen,Postkortsamleren,Udstillinger
Frimærke, Brev & Postkort Messe 2013. København er igen hjemsted for en stor frimærkemesse. Afholdes den 4. og 5. oktober 2013. (fredag og lørdag) Messen afholdes på Hotel Radisson Blu, Falkoner Allé 7-9 på Frederiksberg. Tæt på parkeringshus, busholdepladser samt … Læs mere

7. oktober 2012 af Flemming Petersen
Udgivet i: Danmark stålstik
Den 21. oktober 2002 udgav Post Greenland et 50 øres mærke med dronning Margrethe. I mærke nr. 30 mangler “Y” i kuntnerens navn. Den 11.januar 2006 udsendte Postvæsenet 3 nye mærker med danske blomster. På mærket, vintergækker, kr. 4,75 forekommer … Læs mere