Om

Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

FFF er stiftet i 1935 og har igennem mange år, i kraft af sit store medlemstal og igangsatte aktiviteter, været en meget synlig del af dansk filateli.

FFF’s primære målsætning er at udbrede kendskabet til vores hobby og sikre, at vore medlemmer kan få den størst mulige glæde af medlemskabet og deres samlinger.

FFF arbejder målrettet for den brede filateli, hvor alle skal føle sig velkomne.

FFF er på vej ind i den digitale tidsalder, og stiller skanner, computer og projekter til rådighed, for medlemmerne. Hjemmesiden er ved at blive opgraderet, og vil blive mere informativ også med opdateret viden indenfor de enkelte lande/samleområder.

FFF’s medlemmer, kommer fra både ind- og udland, og består af samlere på alle niveauer fra begyndere til avancerede, og alle typer samlere: general-, motiv-, tema-, posthistorie- postkort- og specialsamlere af stort set alle geografiske områder, så det vil altid være muligt at finde en samlerkollega, der deler ens interesse.

FFF tilbyder i kraft af sin størrelse en række aktiviteter for vore medlemmer.
–  En dagklub med torsdagsmøder hver 14 dag (også i sommerperioden) hvor der byttes
afholdes auktion og nydes kaffe med brød, i en hyggelig atmosfære.
–   Mandag aften møder med foredrag, auktion, bytte mv.
–   Mandag aften møder i specialgrupper der er ved at blive opbygget og foreløbig
dækker samleområderne: Dansk Stålstik, Tyskland, England, Frankrig, Nordatlanten,
Dansk Vestindien og Randstaterne.
–  FFF arrangerer rejser til frimærkeudstillinger og – messer i Europa, hvor vi kombinerer
interessen for frimærker, breve og postkort med nogle hyggelige feriedage.
–   FFF bruger tidsskriftet Frimærkesamleren, der udkommer 6 gange årligt, som klubblad.
–  FFF arrangerer udstillinger og disponerer over egne udstillingsrammer.
–  FFF arrangerer byttedage.

FFF deltager i den årlige “Frimærke, Brev & Postkort messe” og er kendt for sit gode sammenhold, selv når store interessante opgaver skal løses.

Alle er velkomne som gæster til vore møder.