2022 Corona aflysninger

NY… Aflysning af møder 2022 Corona situationen medfører at bestyrelsen udskyder åbningen til 21. februar, hvor vi så forventer at de programsatte møder og aktiviteter kan afvikles. Så en opfordring til at I forbereder jer på, at vi igen kommer i gang. Få dine ønske/mankoliste opdateret, og dine dubletter fundet frem. Bestyrelsen ser frem til et godt 2022, og ved fælles hjælp kommer vi hurtigt i gang igen. Hjælp bogholderiet med indbetaling af kontingent for 2022. For aktive der møder frem kr. 400,- og kr. 200,- for øvrige. Konto 5023-0001032157  eller mobil pay  20486412.  I ønskes alle et godt nytår.

Læs mere

Dagklub Juleafslutning

Juleafslutningen i dagklubben torsdag den 16. december har vi desværre måtte aflyse pga. corona situationen. Glædelig jul samt godt nytår. Hilsen Steinar og Ole  

Læs mere

2021 Årets julebanko aflyses/flyttes

Bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at aflyse det årlige  bankospil, der flyttes til, mandag den 4. april, og således afholdes som et påske bankospil. Det er en trist beslutning, men til trods for lukning for tilmelding, var der allerede solgt 76 stk. kaffe/kage billetter. Vi vil forsøge at kontakte alle tilmeldte, så ingen kører forgæves. Vi håber på forståelse for vores beslutning og ønsker  alle en glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Nyt omkring Årets julebanko

Mandag den 13. december  afholdes årets julebanko, og vi må desværre oplyse, at det af pladshensyn er nødvendigt at lukke for yderligere tilmelding. Vi er naturligvis glade for den store tilslutning, og vil foretage nogle nødvendige skridt for at minimere corona smitterisikoen. Som første skridt kræves coronapas, og vil vil sørge for sprit ved indgangen til salen. Betaling for adgangsbilletter og spilleplader mv. vil kunne overføres til Mobil pay 20486412 med angivelse af navn. Spillepladerne vil ligge på bordene ved ankomst, og overskydende vil blive indsamlet. FFF- bestyrelse  

Læs mere

6. december FFF aftenklub holder møde

Mandag den 6. december afholder FFF aftenklub møde, der står lidt i julens tegn. Poul Høj vil fortælle os noget om emnet “Jul”  og alle er velkomne til at give et bidrag med. Dørene abnes kl. 18:30 og gæster er velkomne. Årets Julebanko afholdes mandag den 13.  december,  og vi kan oplyse at der at VOC kræver “corona pas” som adgangskrav, og vi vil yderligere gøre nogle tiltag for at minimerer smitterisikoen.   

Læs mere

Nyhedsområder

Aktuelle nyheder

2022 Corona aflysninger

NY… Aflysning af møder 2022 Corona situationen medfører at bestyrelsen udskyder åbningen til 21. februar, hvor vi så forventer at de programsatte møder og aktiviteter kan afvikles. Så en opfordring