Abonnenter

Frimærkesamleren er blevet et digitalt gratisblad, med det formål at udbrede kendskabet til vores fælles hobby. Abonnenter har dog stadig nogle fordele, og bidrager samtidig til vores fælles projekt- at få flere glade samlere.

                Det er tid til at forny dit abonnement for 2022.

For 2022 koster et abonnement på Frimærkesamleren i Danmark
kr. 250,- og i udlandet kr. 300,- inkl. en årbog 2022 – frit leveret.

Bank oplysninger:

Abonnenter udland kr. 300,- Bank  reg. nr. 5023 0001034765
Udland  SWIFT: JYBADKKK      IBAN: DK23 5023 – 0001034765

Særskilt abonnement på indbundet årgang af Frimærkesamleren 2022 kr. 135,- + forsendelse.

Frimærkesamleren har en aftale med FFF, hvor de samme fordele som abonnenterne har, kan fås ved et medlemskab på kr. 200,-. (gælder for dem der ikke fysisk møder frem til medlemsmøderne).

 


Abonnenter og tidsplan

  • Abonnement til den digitale Frimærkesamler kr. 250,- årligt. (inkl. årbog 2022)
  • Abonnement til levering til udlandet kr. 300,-.  (inkl. årbog 2022)
  • Abonnement på trykt eksemplar i bogform, leveres  ved årets udgang. kr. 135,- + forsendelse
  • Abonnenter kan indrykke 2 gratis annoncer årligt.
  • Abonnenter kan få udvidet faglig hjælp.
  • Abonnenter kan bidrage med viden til vores videnbank under samleområder, der er ved at blive bygget op.
  • Abonnenter kan benytte vores bibliotek.

                        Udgivelsesplan for elektronisk frimærkesamler er uændret fra 2021.