Om

1943. Tidsskriftet Frimærkesamleren er udgivet hvert år siden 
1943, og er en momsregistreret almennyttig virksomhed
med SE- 14329730 og ISSN nummer 0016-1438.
Frimærkesamleren benytter binavnet
The Danish Stamp Collector.

Frimærkesamlerens målsætning er at udbrede det almene kendskab
til filatelien som hobby og udgive tidsskriftet Frimærkesamleren.

Frimærkesamleren står som arrangør for den årlige
Frimærke, Brev & Postkort messe 
der blev startet i 2011.

Frimærkesamleren er de senere år udkommet i en trykt og 
i en elektronisk udgave. Behovet for den elektroniske
udgave har været stærkt stigende.    

Årgang 2021 vil derfor blive udgivet i 6 numre elektronisk, samt i
bogform ved årets afslutning indeholdende årets udgivelser.

Baggrunden for beslutningen er at give et bidrag til synliggørelse af 
vores hobby og alle de muligheder den rummer. 

Dette tiltag er et ud af flere der kan styrke samlerglæden, og fortsat  
øge antallet af samlere, til gavn for vores fælles hobby.  

Vi håber på den nødvendige opbakning til denne beslutning. 

Gratis elektronisk blad.
I 2021 udgives Frimærkesamleren derfor som et gratis elektronisk blad,
med det formål at mangedoble læserskaren i både Danmark og udlandet.

Alle der tilmelder sig under nyhedsbreve, vil automatisk blive
orienteret ved hver udgivelse.

Arbejdet med at indsamle artikler, og grafisk opsætning mv. fortsætter
uændret, så Frimærkesamleren kan trykkes og udgives i indbundne
årgange, og som tema hæfter hvis der viser sig et behov for det.
I 2021 modtager alle medlemmer og abonnenter et indbundet
eksemplar, dette vil for året 2022 være et tilvalg.  

Artikler, beretninger og redegørelser i bladet står for de enkelte forfatteres 
egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens mening. 

 Copyright:
Artikler publiceret i Frimærkesamleren er forfatterens og Frimærkesamlerens 
ejendom. Gengivelse af artikler i trykte eller elektroniske medier må kun 
ske med redaktionens skriftlige tilladelse.
Artikler, beretninger og redegørelser i bladet står for de enkelte forfatteres
egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller
foreningens mening. ISSN 0016-1438 


Etiske retningslinjer:

Frimærkesamleren har tilsluttet sig følgende fællesudtalelse
omkring Etiske
retningslinjer for køb/salg af frimærker mv.

Fællesudtalelse
Danmarks Filatelist Forbund, Samarbejdende Frimærke Klubber og Frederiksberg Frimærke Forening har indgået en aftale på vegne af de tilknyttede foreninger og medlemmer, der samlet udgør den største del af den organiserede filateli i Danmark.
Det er FFF,s håb, at denne aftale vil sætte sig varige spor, og vores fælles energi fremadrettet bliver brugt på en konstruktiv udvikling af dansk filateli, til glæde for de enkelte klubber og dets medlemmer.
Læs fælles udtalelse her: Fællesudtalelse
Læs DFH,s etiske retningslinjer her: Etiske retningslinjer for DFH

 
Frimærkesamleren råder over egne nye udstillings rammer.

2019 Tema udstilling Tyskland – område 1923-33.Den elektroniske udgave kan hentes på Frimærkesamlerens hjemmeside,
og ved tilmelding under nyhedsbreve modtages information omkring ny
udgivelser mv. 

 

 


Rammeopstilling under Frimærke, Brev & Postkort messe 2019 – tema Tyskland