1857-1985 Ivigtut Kryolitbrud

Eventyret om det hvide kryolit.       senest rev. 12. marts 2021  FP

Ivigtut Kryolitbrud & Kryolitselskabet Øresund.

Det privatejede Kryolitbrud ligger i Arsukfjorden nord for Julianehåb, og har egne skibe og fri postbefordring mellem København og Ivigtut.

Kryolit er hvid som sne og har glatte Brudflader. Det er tungere end granit men blødt og nemt at forarbejde.

Den hvide kryolit der i våd tilstand ligner is.

-1779. Eskimoerne i det sydlige Grønland kendte denne hvide “spæksten” der blev benyttet som lodder på fiskelinjer.

1779. De første europæiske mineraloger der fik kendskab til denne sten, kaldte den “issten”, da stenen optisk mindede om et stykke vådt gletcheris. (græsk kryo-lithos)

1849-50. Julius Thomsen lavede nogle eksperimenter og fandt frem til at kryolitten kunne benyttes til fremstilling af soda der indgik i datidens glas- og sæbeproduktion og alun  som bejdse til farvning af tekstiler, garvning af skin samt til papirbranchen.

1853-63. Julius Thomsen fik patent på fremstillingsmetoden, og en 10 årig eneret på udnyttelse af kryolitten. I de følgende år viste det sig at der kunne fremstilles et nyt lovende metal “aluminium”.

1858-61. I disse første år var Daniel Smidt forvalter i Ivigtut. I denne periode var der max ansat 18 personer i sommerperioden og 5 i vinterperioden.

1859. 16. februar indviede Julius Thomsen Kryolithfabrikken Øresund.

1865. 7. august etablerede C. F. Tietgen, Julius Thomsen, George Howitz og firmaet I.P. Suhr & Søn et aktieselskab: Kryolith Mine og Handels Selskabet i Kjøbenhavn.

1865. 14. november. Brev fra Ivigtut Kryolitbrud sendt til Danmark med skibet Hvalfisken, der ankom til København den 12 november. Brevet er sendt ufrankeret til maler C. Stegemann, Blaagaards Bredgade No. 1 i Kjøbenhavn.
Brevet er afleveret til det nystiftede selskab “KRYOLIT MINE OG HANDELS SELSKABET I KJØBENHAVN” , der har “transitstemplet” brevet med deres helt nye firma stempel, så brevet kunne finde tilbage til Grønland,  hvis modtager ikke blev fundet. Brevet er efterfølgende udbragt med fodposten der opkrævede 3 skilling hos modtager.

Ufrankeret fodpostbrev fra Kryolit Mine og Handelsselskabet i Kjøbenhavn, sendt fra Ivigtut. Brevet er transitstemplet af Kryolitselskabet med tidligst kendte transitstempel fra Grønland, idet KGH først benyttede stempler fra 1880.

1871. 17. august.  Brev til Øresunds Chemiske Fabrikker fra Berlin

1869. Gustav Adolph Hagemann og  kemikeren Vilhelm Jørgensen købte   fabrikken for 80.000 rigsdalere (160.000 kr) og  skiftede navn til Øresunds Chemiske Fabrikker.
G. A. Hagemann var en dynamisk erhvervsmand, og samarbejdede med C. F. Tietgen.  Arbejde med danske sukkerfabrikker førte G. A. Hagemann til de dansk Vestindiske øer, hvor der blev etableret et fælles sukkerkogeri, og indkøbt flere plantager. Sønnen Gunnar Aage Hagemann (1877-1971) er kendt filatelist, og deltog i 1945 i Ivigtut da minen blev overdraget til ejerne igen efter befrielsen af Danmark.

1874. 2. juli brev fra Skanderborg til værkbestyrer S. Friby i Ivigtut .  Brev lukket med segl.

1874. Skillingsbrev sendt fra Skanderborg til Kryolith Mine og Handelsselskabet i København. Adresseret til Værkstedsbestyrer S. Friby i Ivigtut. Befordringen med skib mellem København og Grønland var portofri, og Ivigtut havde særstatus som en privat mine, med egne skibe.

 

1875.  Brev fra Odense til værkbestyrer S. Friby til Ivigtut.

1875.  Brev frankeret med 8 øre fra Odense via. København til Værkstedsbestyrer S. Friby i Ivigtut.

Brevet er lukket med segl på bagsiden.

 

 

1890 Brev fra Kryolitselskabet

  Brev fra “Aktjeselskabet Kryolit Mine- og Handelsselskabet.” til deres kunde  Øresunds Chemiske Fabrikker, vedrørende aftale  omkring køb af noget reserveret Kryolit.
Aftalen omhandler en betydelig mængde på 20.000 centrer Kryolit.
Brev fra Kryolitselskabet fra 1890.

1895. 18. juni. Kort til Øresunds Chemiske Fabrikker Havnegade 13 København K.  Kortet er afsendt fra Aktieselskabet Fyns Glasværk. Bestilling med første skib “et fad Kryolith”, underskrevet E. Damgaard.

Ivigtut. Tennisspiller foran verdens dyreste tennisbane udført med pulveriseret kryolit. Banen er placeret foran “Norske huset”.

1922. Tennisbanen blev flot placeret med en fin udsigt over havnen.

Tennisbanen i Ivigtut ved kryolitbruddet, med Norske Huset i baggrunden.


1922. Bypostmærke fra Ivigtut Kryolitbrud hvis oprindelse og brug er ukendt.
Denne privathavn blev benyttet af både private og KGH,s postskibe.
Kryolitselskabet befordrede frit post mellem København og Ivigtut til deres ansatte, men ruten blev også benyttet til fragt af KGH post til og fra København. I Ivigtut blev KGH,s post fra Danmark afleveret, og blev videresendt til bopladserne i nærheden, og til Julianehaab. Dette blev udført med kajakker der sejlede 2 og to af sikkerhedsmæssige årsager. Private skibe havde pligt til at medbringe post når de anløb byer, bopladser og miner på Grønland.
For officiel post til ikke mineansatte adressater i Ivigtut, kunne dette mærke antyde, at Kryolitselskabet mente sig berettiget til en del af porto betalingen.
Pt. er der kun fundet løse annullerede mærker.

1922 Ivigtut Bypostmærke


1927. Privatbefordret postkort fra Ivigtut med transitstempel en linjestempel “Ivigtut Kryolitbrud”.
I 1927 benyttede KGH et transitstempel “Fra Grønland Frimærkerne er Gyldige”, og således en orientering til det danske postvæsen. I 1927 var nogle danske frimærker kun gyldige i Grønland.

 1929. Privatbefordret postkort fra Ivigtut med transitstempel tre
linjestempel “Ivigtut Kryolitbrud og adresse”.
KGH benyttede igen sit transitstempel “Fra Grønland Frimærkerne er Gyldige”.
I 1929 var nogle danske frimærker igen kun gyldige i Grønland.

Ivigtut Kryolitbrud transitstempel i 3 linjer.


1982, Efter en produktion på 3,3 mill. tons kryolit er minen nu tom og
lageret forventes tømt i 1985.

 

 

Litteratur. Eventyret om Kryolitten. Udgivet af kryolitselskabet Øresund A/S.