1925 – 1939 Grønlands Styrelse

1926-1929. Postvæsenet rydder op i sine frimærker.

En overset periode, for både samlere af grønlandsk og dansk posthistorie.

Breve fra Grønland der skulle befordres videre gennem det danske postvæsen skulle på dette tidspunkt frankeres med danske frimærker.

Efter første verdenskrigen med “sorte penge” nye portotakster mv. valgte det danske postvæsen at ugyldiggøre en lang række frimærker i to omgange. Først i 1927 og næste gang i 1929.
De ugyldiggjorte frimærker mistede ikke deres værdi, men kunne ombyttes, efter særlige regler, til nye frimærker. Da frimærker på dette tidspunkt blev betragtet som et betalingsmiddel, var dette at betragte som en mild form for pengeombytning.

Grønland blev ikke omfattet af disse ændringer, og der opstod en situation hvor danske frimærken i både 1927 og 1929, kun var gyldige fra Grønland.

Grønlands Styrelse der havde monopol på postbefordringen til og fra Grønland, udgav en bekendtgørelse der tillod, at alle gamle danske frimærker kunne opbruges i disse perioder. Overskydende frimærker skulle sendes til Danmark for ombytning.