1950 – Mestersvig/blyminen

Grønlandsgruppen af /Flemming Petersen  senest opdateret 9. april 2024.

 

Kort fra området med Scoresbysund, kong Oscars Fjord, Mestersvig og Ella Ø.

Mestersvig

Stedets historie 

Mestersvig

Mestersvig er navnet på  minebyen og flyvepladsen placeret ved Kong
Oscars Fjord ca. 200 km nord for Scoresbysund.
Udlosning af blymalmen mv. skete fra  “Nyhavn” der blev placeret  på Delta Øen ud til Kong Oscars Fjord.
Herfra var der ca. 4 km til flyve pladsen, 10 km
til mineskakten og 50 km sejlads (1/2 times flyvning)  til Lauge Kochs Station Ørnereden på Ella Ø.
Ella Ø og Mestersvig blev navngivet under A. G. Nathorst Ekspedition i 1899, efter lederens hustru og skibets maskinmester.

Ella Ø Stationen blev anlagt af Lauge Koch i forbindelse med 3 års Ekspeditionen i 1931, ved den begyndende uenighed med Norge om retten til Grønlands Østkyst. Ella Ø var tilholdssted for områdets myndighedspersoner, herunder politimyndigheden over den nordlige del af Grønlands Østkyst. Fra 1941 til 1943 var Ella Ø hovedbase for en gruppe fra Nordøstgrønlands Slædepatrulje der deltog i krigen mod tyskerne i Grønland. Under 2. verdenskrig havde amerikanerne en radio og vejrstation under kodenavnet BE 4. Slædepatruljen “Resolut” senere “Sirius” havde hovedbase på Ella Ø indtil patruljen flyttede til Daneborg i 1951.

Mester Vig er navnet på en bugt der ligger 12 km. sydøst for Mestersvig.

Grønlands Styrelses første post og observationsfly OY-ABN “BUMSI” placeret på Ella Ø i sommerperioden.

Grønlands Styrelses første post og observationsfly blev indkøbt i 1948, og sendt fra København med S/S Gustav Holm til Lauge Koch på Ella Ø.  Flyet et Noordoyn-Norsemann fly “Bumsi” OY-ABN havde en auktionsradius på 1.500 km.  Læs mere i  Frimærkesamleren 2019-1, 3 og 4


1950. Mestersvig 

Brev fra blyminen ved Mestersvig. Sendt med Grønlands Styrelses postfly via. Island til Danmark. Videresendt Reykjavik “16 VIII 50. 14”. 

1950. 15. august
kendes post fra Mestersvig sendt med fly fra Mestersvig via. Island til Danmark, samt fra Ella Ø med relation til Lauge Koch og hans etablering af mineaktiviteter og anlæggelse af en flyveplads. Østkysten var ikke omfattet af postloven, og der var ingen poststempler.

Breve kunne sendes med “årets” skib, eller med fly via. Island. De danske vandfly krævede isfrit åbent vand for at kunne lette og lande, og blev vinteropbevaret på Island. Postkort kendes dateret  Mestersvig 13. august 1950.

Skibsbrev fra Mestersvig med Paquebot (47,5×14,5)  stempel fra Ålborg og ankomst -stemplet i København 26. august.

I navnet Mestersvig ses “S” svagt. Mester Vig i to ord er navnet på en bugt 12 km sydøst for minebyen.

 

 

 

 

 

 

 

1951. Post sendt fra Mestersvig, eller Ella Ø, ved benyttelse af det islandske flyselskab “Loftleiders adresse”. Fra 1952 blev det danske konsulat benyttet som en fast CO adresse på Island, og der blev indført retningslinjer for postbefordring.

CO adresse hos flyselskab på Island. Ankomststemplet 31.7. 1951. Grønlands Administration type 1.

Ufrankeret brev sendt med C/O adresse : Lauge Koch Exp. via Loftleider Läbyergata 2 Reykjavik Island

1951. Grundlaget for minedriften blev aftalt mellem Eske Brun og Ing, P. Kampmann, og Nordisk Mineselskab A/S blev etableret, 55 % dansk ejerskab med statens 27,5 %. Fra foråret 1952 blev der ansat personale, og etableret aftaler med entreprenører.

1951. Fra dette år kendes breve til og fra Mestersvig på følgende tidspunkter:
Linje stempel 36 x 4 mm i sort/blå/rød eller lilla samt løs datostempling 24 x 4 mm.
Brug af stempelsværte kan også variere på samme kuvert med flere stempler.

29. juli. Luftpostbrev annulleret “MESTERS VIG 29 juli 1951” via Julianehaab 24.9.1951.
31. Juli. Luftpostbrev ankomststemplet “Grønlands Departement ” type 1 i København.
29. juli. Luftpostbrev annulleret “MESTERS VIG 24. august 1951”.
29. august.  Luftpostbrev annulleret
“MESTERS VIG 29. august 1951”.

1952. Formular P2 fra fra “Undersøgelsesudvalget” ved P. Rasmussen.

1952 vejledning vedr, postbefordring til Mestersvig.

Meddelelse nr. 1 fra “Undersøgelsesudvalget”
angående postforsendelser til Mesters Vig Østgrønland.

Ny CO adresse på Island skal benyttes, E. J. Starup, samt modtagers navn og registreringsnummer.

Porto indtil 20 g. 30 øre, og vil blive sendt som luftpost til Island.

Der er uregelmæssig flyforbindelse fra Reykjavik til Mestersvig.

Forsendelse af pakkepost og brevpakker frarådes.

Der nævnes at alle 3 skibe er ankommet til Mestersvig, Jopeter, Kista Dan og Norbjørn.

 

1952. Mestersvig mineby.

Nordisk Mineselskab A/S blev etableret, 55 % dansk ejerskab med statens 27,5 %.
Fotopostkort visende Mestersvig i måneskin. Kort mrk. “Agfa” afsendt fra Mesters Vig til Tyskland dateret 21. august 1958. Kortet er transitstemplet Grønlands Postkontor 30. august 1958.

Mestersvig mineby i måneskin.

Anlægs- og transportarbejde.

1952- Forberedelserne til etablering af  minebyen, udskibningshavnen “Nyhavn” transportveje og adgang til blymalmen under jordoverfladen var et kæmpe projekt, og yderligere vanskeliggjort i disse øde utilgængelige egne. Postkort mrk. “Merkur Fotopapir”.

 

Forberedelser i forbindelse med etablering af miniskakte

Blymalmen skulle hentes under fjeldet, i tre vandrette skakte, hvilket krævede omfattende forberedende  installationer.
Der blev udvundet bly, Zink og molybdæn for en datidsværdi på ca. kr. 110 mill. Postkort mrk. “Merkur Fotopapir”.


1952. Mestersvig Flyveplads

En flyveplads var en betingelse for at etablere minedrift i Mestersvig.  De benyttede vandfly “Catalinaer” kunne kun benyttes få måneder om året hvor der var isfrie farvande.
De små fly skulle udsende meldinger om is situationen til skibene, og lede disse sikkert til havnene i den korte periode på ca. 4-6 uger hvor dette var muligt.
Der skulle anlægges en landingsbane på 45 x 1800 meter i et fladt delta område tæt på minebyen, og etableres en radiostation med antenneanlæg, for kort-, mellem og langbølgetelefoni og telegrafi. Herudover blev der etableret en vejrstation.

Entreprenør firmaet Monberg og Thorsen stod for etableringen af flyveplads og mineskakten mv., og havde op til 170 mand på opgaven.

25. juli ankom ledelsen til pladsen i et Catalina fly den landede I Kong Oscars Fjord.

Klip fra Mesters Vig brev annulleret med rødviolet stempel (36×4 mm) ankomststempel 2. august i KBH lufthavn.

Mestersvig Flyveplads

 

 

1952. 2. august. Ankomststempel i Kbh. lufthavn 2. aug. 1952 18-20. Tidligste brug af dette stempel.

1952. 14. august omtales i et telegram til C. Starup på Island, at et Catalinafly fra Flugfelag havde hentet en syg sygeplejerske der skulle til København omkring den          2. august. Soveposen tilhører inspektøren og bedes tilbageleveret til Ella Ø der har forbindelse med Scoresbysund.

1952. 8. september landede det første fly, idet kaptajn Snorrason fra det Islandske flyselskab på vej til Ella Ø.  Der kom yderligere et Islandsk fly den 11. september, men herefter var der kun landingstilladelse efter tilladelse fra København.

1952 luftpostbrev via. co adresse på Island til Mestersvig.

1952. 10/11. september luftpostbrev fra Fredericia til  Axel Marius Petersen No. 6004.Brevet er korrekt frankeret og den nye Co. adresse via Island er benyttet.   Brevet er ankomststemplet i Mestersvig med datostempel 22.SEP 1952, ved benyttelse af samme type stempelsværte som på de nye stempler.

 

Mestervig Lufthavn

 

1952. 26. september blev flyvepladsen officielt indviet og SAS DC 4 “Sigtrygg Viking” landede på Mestervig Flyveplads. Luftkaptajn var Heldall Hansen, blev modtaget af direktør Viggo Brinch og civilingeniør Aksel Mikkelsen.

 

 

1952. Fra dette år kendes breve med stemplet fra 1951 men uden ekstra datostempling.
Den benyttede stempelfarve er rød/rødviolet.

2. August ankomststempel Kbh. lufthavn befordret med Flugfelags Catelina fra Scoresbysund via Mestersvig -Island til København sygetransport. (Sygeplejerske).
2. september ankomststemplet “Grønlands Departement” type 1. Afsenderstempel “ELLA  Ø” med krone” og sendt via. Flugfelag Islands.
22. September luftpostbrev fra Fredericia ankomststemplet med datostemplet i lilla farve.
10. Oktoberankomststemplet i København K 16.  Afsender “3030” Aage Rasmussen. Med SAS fly 8. oktober.
10. oktober
ankomststempel KGH “Grønlands departementet”.
19. november
ankomststempel Kbh. lufthavn. Afsender 3034 Knud Christensen
? der finder flere breve med stempel ” MESTERsVIG” i rød/rødviolet farve uden                         ankomststempler? Kunne være fra FDC flyvningen den 26. september?
Ikke dateret fra William Jensen Mestersvig Flyveplads.
Ikke dateret fra Christensen Mestersvig.
Ikke dateret to breve fra Aksel Hinsch Blyklipperne.
Ikke dateret fra engelsk eksp. Hasselback på “Read Rock” East Greenland, til England.

Annulleringsstempel Statens Luftfartsvæsen 4. april 1953. Mestersvig Flyveplads.

 

 

Annulleringsstempel benyttet på Mestervig Flyveplads.
Stemplet kendes benyttet fra 6. december 1952.

Klip fra kort viser en direkte flyvning den 4. april 1953, med ankomststempel i Københavns Lufthavn samme dag kl. 19,25.

Radio Telegraf meddelelse fra “Mestervig Aeradio”. Tidligst kendte brug af dette stempel.

Telegram fra København til Mestersvig dateret 11.11.52.

Den omtalte De Lemos var ansat på Ella Ø station som politibetjent.

Der tales om flyforbindelse i november måned.

 

 

Snedækket opbevaringshus

Flyvepladsen var bemandet med 4 mand i vinterperioden, en flyveleder, radiomand, meteorolog og en kok/handymand.
(Th. Pallesen mf.)

Privat foto

 

 

 

 

1954. Minedriften blev igangsat.

1954. 13. april oplyser Helge at der er postforbindelse fra Mestersvig i dag.

1954. 27. juli. “Kista Dan” afsejlede fra København, og fik 12 tons dynamit ombord i sundet fra en “Lægter”. Direktør J. G. Jennov fra Fangstkompagniet Nanok var med på rejsen

1954. Blyminen igangsætter ved udvinding af blymalm.

1954. 4. august ankom ishavsskibet Kista Dan med kaptajn Petersen, efter et kort ophold på Ella Ø, til Blyminens oplosningsplads vest for Mestersvig og Noret.  Derfra via Ella Ø til Daneborg med ankomst 13. august. Afrejst igen 17. august.

1956. 21. marts. Postkort fra Mestersvig ankomst Grønlands Postkontor 16.3.1956

1956. April. Efter kongeparrets officielle besøg på Island, blev der foretaget en lille udflugt til minen i Mestersvig beliggende på den nærliggende  østkyst af Grønland.  Kongen er iført sin admiralsuniform.

1956. Foto dateret 18. april, visende kong Frederik IX i sin admiralsuniform, og med et foto apparat til at forevige sit besøg i Mestersvig blymine. Foto United Press Photo.

1956. Foto dat. 21. april. Dronning Ingrid i
sit pæne tøj, forsynet med en beskyttelses
dragt.  Foto News Today.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956. 4. juli. Ambassadør Ludvig Storr i Island oplyser at post modtaget fra København med DC 4 flyet, blev sendt med DC 3 fly til Mestersvig  den  6. om aftenen.

1959. 1. september åbner postkontoret med eget poststempel

Scottish East Greenland Ekspedition 1961, annulleret med Mestersvig Stemplet.

1961. 9. juli. Ekspeditionen startede fra fra Mestersvig Lufthavn, hvorfra den gik til fods ud til den sydlige uudforskede del af Staunings Alper i  Scoresby Land. Området var tidligere besøgt af John Hunts Grønlandsekspedition i 1960. Ekspeditionen var sponsoreret at den Scottske junior bjergbestignings klub.

Orientering om ekspeditionen, samt salg af særkuvert.

Svar til vedrørende samlerkuvert.

1962.

1962. 1. november lukker posthuset.

1962. 4. november(søndag) letter et koldt fly fra Reykjavik med kurs mod Mestersvig.
Otto Hansen er eneste passager, og pilotens opgave var at hente det sidste mandskab fra den nu lukkede blymine. Otto Hansen havde fået et lift til et ophold i området, der resulterede i udgivelse af en bog. Efter landingen i Mestersvig, blev motorerne holdt i gang for ikke at blive lammet af frosten, medens arbejderne myldrede ind i flyet. Kort tid efter lettede flyet medbringende den sidste post fra det nu lukkede Nordisk Mineselskabs blymine.

1962. 4. november. Flyet i Mestersvig for afhentning af mandskabet efter lukning af blyminen.       (Foto Otto Hansen)

 

1962. 4. november. To mand blev efterladt tilbage efter fundet af det kostbare metal molybdæn, så minebyens to store generatorer skulle holdes i gang indtil der lå en afklaring med USA om det var rentabelt at udvinde dette.

1962. 4. november var der 8 personer ansat på Mestersvig Flyveplads.

1962. Jule Postdrop?

1963. Midt i marts lander årets første ski fly på flyvepladsen, og tager bl.a. Otto Hansen med tilbage til København via. Island, der ligger 400 km fra Mestersvig.

I 1963 overtages styringen af en flyvepladsforvalter Meyer Carlsen.

1974. 1. maj åbner posthuset i Mestersvig igen.

1985. 15. november lukkes postkontoret i Mesters Vig endeligt.

1985. 21. oktober åbner postkontoret i “Constabel Pynt”. U.S. Oil Company byggede etablerede flyvepladsen under eftersøgning af olieforekomster. Er placeret ca. 40 km. fra Scoresbysund.

1990. “Constabel Pynt” solgt til det grønlandske hjemmestyre.

1991. 31. januar nedlægges poststationen i konstabel Pynt.

fortsættes.