Før 1820 Kolonierne under det dansk/norske kongerige

Vi arbejder på sagen… senest revideret 31. januar 2021.

Det Dansk/Norske kongerige.

Grønland

1721. Hans Egede ankommer til Grønland som missionær.

1774. Den Kongelige Grønlandske Handel. Efter en periode fra 1721 til 1874 hvor forskellige private købmænd have opnået eneret på handel med de danske kolonier på Grønland, blev denne handel overtaget af staten ved en Kgl. placat i 1776.

Af ukendte årsager benyttes året 1774 som KGH,s grundlæggelsesår.

1782. Tidligst kendte brev i privat eje.

1782. 2. november tidligst kendte brev i privat eje. Fra KGH Inspektør Johan Friderich Schwabe i Logen Godhavn til Christianshaab. Inspektørembedet var oprettet samme år.

1820. Ved fredsslutning efter Napoleons krigen i 1814,  valgte vinderne at Norge skulle underlægges Sverige. Færøerne, Island og Grønland skulle tilhøre Danmark, og dermed adskilles fra Norge, som disse lande ellers var tættest forbundet med. Norge accepterede først den nye situation i 1820. Perioden før 1820 kan betragtes som et fælles dansk/norsk samleområde, hvor tjenestemændene i Grønland primært kom fra Norge.

1894. Angmagsalik blev oprettet som en handelsstation, under ledelse af kolonibestyrer, men underlagt præsten