Lokaludgaver 1945-1946


TYSKE LOKALUDGAVER 1945-46

Willy Schwaner, Tysklandsgruppen

Ved afslutningen af 2. verdenskrig herskede der kaotiske tilstande i Tyskland. Dette gjaldt også indenfor postvæsenet. Postgangen blev genoptaget på forskellige tidspunkter i forskellige områder og byer og i mange tilfælde måtte man lokalt finde alternative løsninger.

Der manglende selvfølgelig også frimærker. Det blev løst ved at anvende følgende som frimærker:

 1. Overtryk på 3. Rige frimærker.
 2. Gebyr betalt sedler.
 3. Postvæsenets lukkesedler.
 4. Etiketter.
 5. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt.
 6. Overtryk på lands- og regionale frimærker udstedt efter maj 1945.

Lokaludgaverne opdeles i officielle og uofficielle udgaver. De officielle udgaver er udkommet efter godkendelse fra lokale eller område postansvarlige myndigheder (RPD/OPD). De uofficielle udgaver er privatudgaver. De private udgaver omfatter også udgivelser, der er godkendt af lokale myndigheder, men som blev tilsidesat af højere instanser. Og selvfølgelig er der også rene filatelistiske udgivelser og vignetter.

Lokaludgaver blev udgivet i alle 4 besættelseszoner i Tyskland, men hovedparten udkom i den russiske zone. Her fandtes der ikke en central postforvaltning, men de enkelte postdistrikter organiserede selv posttjenesten.

Mange af udgivelserne havde en kort gyldighedsperiode. Det gjaldt især overtrykkene på 3. Rige frimærker. Det var planen, at samtlige lokaludgaver skulle miste deres frankeringsgyldighed 31. marts 1946, med mindre dette var sket tidligere, men pga. frimærkemangel blev gyldighedsperioden forlænget til 31. oktober 1946.

Det mest naturlige var, at anvende barfrankering ved genopstarten af postgangen og det er også sket i væsentligt omfang. Barfrankering blev anvendt i alle besættelseszoner.

Der er mange af overtrykkene på 3. Rige frimærker der ligner ”Sächsische Schwärzungen”. Krav til udseende og anvendelse af ”Sächsische Schwärzungen” var besluttet på distrikts niveau, og er derfor ikke at betragte som lokaludgaver. Sächsische Schwärzungen udkom ved OPD Dresden, OPD Leipzig og RPD Chemnitz. Kravet til denne type var tillige, at alle former for sværtning var lovlige samt, at frimærker som folk lå inde med, kunne oversværtes af dem selv eller indleveres til postvæsenet for oversværtning.

Artiklen omfatter ikke barfrankering eller ”Sächsische Schwärzungen”.

Der er masser af falske frimærker og stempler da fremstillingen er sket med dårlige råmateriale og på et nedslidt produktionsapparat. Manglerne ved fremstillingen har også betydet, at der er masser af varianter og tryktilfældigheder. Mange stemplede udgaver er forsynet med stempler, der er dateret før eller efter den officielle gyldighedsperiode.

Til belysning af hovedtyperne samt variationerne indenfor typerne, er nedenfor omtalt en række udgivelser.

Officielle udgaver. Postalt godkendte lokaludgaver.

 1. Overtryk på 3. Rige frimærker.

Kravet til frimærkerne var, at man ikke måtte kunne se 3. Rige symboler og at værdien af frimærket var synlig. Denne type lokaludgaver var lovlige til 6. august 1945 med mindre de var blevet ugyldige før.

30. maj 1945 udkom lokaludgave i Löbau, Sachsen. Overtryk D i 8 kant på 27 værdier med Hitler og på Hindenburg hæfte udgave. Frimærkerne var gyldige til ultimo juni 1945. Postkontoret i Löbau hørte under OPD Dresden så hvorfor hører disse frimærke ikke under ”Sächsische Schwärzungen”? Det skyldes, at det i Löbau kun var de, af det lokale postmyndigheder, udstedte og oversværtede frimærker som var gyldige. (Frimærker der lå hos folk kunne ikke oversværtet og anvendes, og dermed falder de ikke under definition for Sächsische Schwärzungen).

I Meissen, Sachsen udkom 2 typer overtryk på Hitler frimærker med teksten ”Deutschlands Verderber”. Det første overtryk udkom 15. juni 1945 og det andet overtryk 23. juni 1945. Det første overtryk var kun gyldigt til 23. juni 1945 og det andet overtryk på udgivelsesdagen 23. juni og igen 5. juli til 5. august 1945. For at gøre det yderligere interessant anvendte man frimærker fra 3. til 23. juni 1945, som opfylder reglerne for ”Sächsische Schwärzungen”.

Netzschkau-Reichenbach, Sachsen. Gyldighedsperiode fra 24. juli til 8. august 1945. 2 dage længere end officielt meddelt. Overtrykket findes i 2 typer hvor type II kan underopdeles i yderligere 3 typer. Øverst type I og nederst type II a og II b alt efter sideplaceringen af den lodrette streg. Samtidig med at lokaludgaverne blev anvendt, annullerede man også 3. Rige mærker med et korkstempel.

Glauchau, Sachsen. Ved krigens slutning var Glauchau besat af amerikanerne. Medio maj blev posttjenesten delvis genoptaget mellem lokalmyndighederne og ultimo maj mellem myndighederne og befolkningen. For at genopbygge posttjenesten blev der fastsat forhøjede takster. Amerikanerne overlod området til russerne medio juni og de gamle posttakster blev genindført. Selv om de gamle takster blev genindført er mange forsendelser frankeret til ”amerikanske takster” til august 1945. Lokalbrev 16. juni 1945. Lokaltakst 15 pf. (tidligere 8 pf.) og anbefalingsgebyr 50 pf. (30 pf.)

Wittenberg-Lutherstadt, Sachsen-Anhalt. Motivet er oversværtet med et rundt stempel. 16,5 mm på de lave værdier og 20,5 mm på de høje værdier. Frimærkerne udkom i juli og var gyldige til 6. august, men blev accepteret til 13. august 1945. Brev stemplet 21. juli 1945. De enkelt mærkerne er efterstemplet, da datoen 26. april 1945 er før udgivelsesdagen. Katalogpriserne for stemplede udgaver er oftest højere end postfriske mærker.

 1. Gebyr betalt sedler anvendt som frimærker.

Löhne, Niedersachsen. Den 24. august 1945 udkom gebyrsedler, som blev anvendt til 25. marts 1946. Værdi anført med skrivemaskine og stempler fra Amt Löhne og postvæsenets stempel ”Gebühr bezahlt”. Af sikkerhedshensyn blev gebyrsedlerne, på bagsiden, forsynet med sort stempel over 4 frimærker ”PA Löhne (westf.) Bahnhof”. Gebyrsedlerne findes også uden bagside tryk.

Freudenstadt, Baden-Württemberg. Postkontorets ”gebühr bezahlt” stempel var gået tabt under krigen, så postkontoret fik trykt gebyr betalt sedler. De udkom fra 26. september 1945 og kunne kun købes hos og påsættes forsendelsen af postmedarbejderne. Gebyrsedlerne blev anvendt til december 1945/januar 1946.

Mindelheim (und Kirchheim), Bayern. November 1945. Gebyrsedler på hvidt og gråt papir. Værdi kunne indsættes efter behov. Var i brug til udgangen af december 1945. I januar 1946 udkom en privatudgave af gebyrsedlen med lodret navn (Mindelheim) og trykt værdi 42 Rpf.

Köln, Nordrhein Westfalen. På grund af mangel af frimærker, blev der 21. maj 1946 udgivet gebyrsedler med værdierne 24 og 84 pfennig. 24 pfennig dækkede indenrigsbrev 1. vægtklasse. 84 pfennig dækkede indenrigsbrev samt anbefalingsgebyr 60 pfennig. Gebyrsedlerne skulle forsynes med 2 postmedarbejderes underskrift/initialer. De 2 værdier findes også sammentrykt.

Unna, Nordrhein Westfalen. November 1945. Gebyrsedler i 3 værdier med tekst i 3 sprog. Takker på en eller flere sider. Gebyrsedlernes gyldighed blev betvivlet og efter forelæggelse for områdepostkontoret, blev brugen stoppet 12. december 1945.

 1. Postens lukkesedler anvendt som frimærker.

Bad Nauheim, Hessen. Postens lukkesedler anvendt som frimærker. Udkom 11. marts 1946. Der udkom 5 værdier i 2 typer alt efter placeringen og størrelsen på ”Postamt”. Lukkesedlerne skulle være forsynet med initialer af 2 postmedarbejdere. Ovenfor er vist værdier af type I på gråt glanspapir.

 1. Etiketter anvendt som frimærker.

Fredersdorf (bei Berlin), Brandenburg. I juni 1945 begyndte man at anvende små prissedler med blå ramme og tal som frimærker ved postkontoret i Fredersdorf. Senere gik man over til større etiketter. Igen med værdi i blå ramme og med et rundt stempel med initialerne FM (Initialer for den lokale postmester Franz Massino). Udgaverne er type opdelt efter størrelsen på den blå ramme. Den 26. november 1945 blev det fra centrale postmyndigheder meddelt, at mærkerne ikke længere var gyldige. I de få måneder området eksisterede, udkom omkring 200 forskellige værdier fordelt på flere typer efter størrelse af etiketten. Den sidste serie udkom på guldpapir etiketter.

 1. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt.

Der blev flere steder fremstillet lokale frimærker med perforering og gummi. Der er 2 typer: Lokale frimærker der dækkede et postalt behov fordi der ikke var frimærker, og lokale frimærker efter, at postmyndighederne havde fået gang i produktion og distribution. Den sidste gruppe udkom i begyndelsen af 1946 og har ofte et tillæg til fordel for et socialt formål eller genopbygningen.

Görlitz, Sachsen. Postkontoret i Görlitz var efter krigen ikke underlagt noget områdepostkontor og på eget initiativ udgav man allerede 12. juni 1945 4 frimærker. På gulligt papir, takkede og med glat, glinsende gummi. Senere udkom frimærkerne på hvidt papir med spargummi. Frimærkerne var gyldige til 31. oktober 1946.

Finsterwalde, Brandenburg. Den 16. februar udkom utakkede frimærker med tillægsværdi til fordel for genopbygningen. Der udkom samtidig en blok med 4 af værdierne. Blokken var tillige forsynet med byvåbenet i lille og stor udgave. Man forsøgte sig også med postmestertakning af frimærkerne. Frimærkerne var kun gyldige til frankering 18. februar og i tiden 27. til 31. marts 1946. Pga. manglende godkendelse fra overordnet postmyndighed var salget stoppe fra 18. februar til 27. marts 1946, og frimærkerne havde ikke frankeringsgyldighed i den periode.

Lübbenau (im Spreewald), Brandenburg. Den 13. april 1946 udkom 2 serier i både takket og utakket udgave. Den ene serie med tillægsværdi til genopbygning af byen og den anden serie med tillægsværdi for sociale tiltag. Frimærkerne var gyldige som frankering indtil 25. april 1946.

Grossräschen, Brandenburg. Efter forskellige gebyrsedler udkom der flere serier med nødfrimærker. Den 1. serie udkom i august 1945. Håndstempel med motiv af mukkert og hammer samt ordet post, håndskreven værdi og underskrift af 2 postmedarbejdere. Nødfrimærkerne udkom på forskellig farvet papir. I oktober 1945 udkom trykte mærker med samme motiv. Der er 4 forskellige typer efter stilling og udformning af mukkerten og hammeren. I december 1945 udkom samme motiv i mere ”professionel udgave”. Alle serierne var gyldige til 31. oktober 1946.

 1. Overtryk på lands- og regionale frimærker udstedt efter maj 1945.

Storkow, Brandenburg. Den 23. januar 1946 udkom overtryk Storkow og tillægsværdi 10 (pfennig) på Stadt Berlin Bären udgaven. Tillægget gik til genopbygningen af Storkow. Mærkerne var gyldige til 5. april 1946 i Storkow, og i lighed med grundmærkerne, til 31. oktober 1946 i delstaten Brandenburg.

Wittenberg-Lutherstadt, Sachsen-Anhalt. Pga. takstforhøjelsen 1. marts 1946 var der knaphed på 4 pfennig frimærker og lokalt blev der foretaget rødt overtryk på Provinz Sachsen frimærker. Overtrykket findes i forskellige positioner. De overstemplede frimærker blev anvendt 8.-11. marts 1946 hvor salget ophørte. Senere blev de overstemplede frimærker anvendt af postvæsenet på pakkekort, postanvisninger mm.

Uofficielle udgaver. Private udgaver.

Ud over de postalt godkendte lokaludgaver er der en lang række private udgivelser. Disse udgaver findes ofte med ægte poststempler og er i mange tilfælde accepteret af lokale postmyndigheder og/eller militærkommandanter.

De private udgaver findes også på 3. Rige frimærker, gebyrsedler, postens lukkesedler, nye frimærkeudgivelser, overtryk på lands- og delstatsudgaver efter 1945 samt, som noget specielt, kurermærker.

 1. Overtryk på 3. Rige frimærker.

Baringshausen, Niedersachsen. Maj 1945. Der er 2 overtryk med bjælker, som begge udkom på 7 værdier. Mærkerne blev antageligt solgt fra det lokale postkontor, men der findes kun lejlighedvis stemplede breve. Overtrykkene udkom antagelig under den første amerikanske besættelse og ophørte da briterne overtog området.
Saulgau, Württemberg. I maj 1945 udkom en serie på 14 værdier af Hitler udgaver. Overtryk V med dato 22. IV. 1945 og Württemberg. I juni 1945 udkom 12 værdier på tjenestemærker igen med V med morsetegn over. Frimærkerne blev overtrykt efter godkendelse af den lokale franske kommandant, men kom aldrig til postal anvendelse.
Mühlberg, Sachsen-Anhalt. August 1945. Overtryk udkom på 16 Hitler udgaver. Overtrykket findes både i rødt og sort. Serien blev overtrykt efter godkendelse af den lokale russiske kommandant, da der ikke var mulighed for kontakt med OPD Halle, som postkontoret var underlagt. Kom ikke officielt til anvendelse, da OPD Halle efterfølgende ikke godkendte udgaven. Findes stemplet i rimelig omfang.

2. Gebyr betalt sedler anvendt som frimærker

Frankenau, Hessen. Private gebyrsedler med værdier 12 og 24 (pfennig). Gebyrsedlerne blev antagelig accepteret til frankering, da de findes brugt af de kommunale myndigheder.
Lohne, Niederscahsen. Juli/august 1945. Postkontoret i Lohne havde i 4 uger tilladelse til at bruge den private gebyrseddel.
Ründeroth, Nordrhein Westfalen. Juli/august 1945. Private gebyrsedler fremstillet af Fa. Jäger til brug for egne forsendelser. Udkom takket og utakket. Var ikke anerkendt af OPD Köln, men blev accepteret af postmyndighederne i Ründeroth.

 1. Postens lukkesedler anvendt som frimærker.

Bad Saarow (Mark), Brandenburg. Lokalbrev med 8 fp. Forsendelsen er forsynet med ældre prøver stempel. I dag kan man ikke få prøvet private udgaver eller breve.

 1. Kurermærker.

Lauterbach, Hessen. Den 12. juli 1945 udkom 1 kurerpostmærke. I begyndelsen anvendt på kurerpost for Landrat indenfor Kreises Lauterbach. Senere anvendt på forsendelser til det øvrige Hessen, og senere igen til den amerikanske og britiske zone. Anvendt indtil 1. september 1945.

 1. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt.

Den 20. november 1945 udkom 6 frimærker med byvåbenet i Falkensee, Brandenburg. Arkene er trykt i 2 omgange. Først den øvre og derefter den nedre. Dette har medført at mange ark har forskellig farvetone og der skelnes mellem 2 indfarvninger.
Der blev kun udgivet enkelte frimærker i privat regi.

 1. Overtryk på lands- og regionale frimærker udstedt efter maj 1945.

Eilenburg, Sachsen. Juni 1946. Vignetter uden frankeringsgyldighed på Provinz Sachsen frimærker. Der er 2 forskellige overtryk Eilenburg. Overtrykkene er foretaget i samme ark, med hver sin type, i hver anden lodrette række.
Frankenberg, Sachsen. Den 11. april 1946. Overtryk ”Tag der Volkssolidarität” over 2 kontrolråds frimærker, som udkom i februar 1946.
Der er en del private overtryk på lands- og regionale frimærker. Nogle enkelte er anvendt til frankering, men hovedparten er vignetter.

Afslutning.

Alle lokaludgaver tabte deres frankeringsgyldighed 31. oktober 1946.

Som det fremgår af ovenstående eksempler er der en historie bag næsten hver lokal udgave. Officiel som uofficiel.

Samtlige byer markeret med blå farve udgav lokaludgaver i årene 1945 og 1946. Både officielle og private udgaver er anført. (Kortet er bragt efter godkendelse af Michel kataloget).

Kilder:

Michel: Deutschland-Spezial 2018.

Egne frimærker.