Varianter

Mange af vore medlemmer samler og registrerer varianter, hvilket skal struktureres bedre, så er det noget der interesserer dig er du velkommen.
Variantgruppen udforsker og registrerer varianter, tidligere kendte såvel som nyopdagede.
Resultaterne der udleveres på en CD er kun til brug for foreningens medlemmer.

Fra variantgruppen:

Den 21. oktober 2002 udgav Post Greenland et 50 øres mærke med dronning Margrethe. I mærke nr. 30 mangler “Y” i kunstnerens navn. Se frimærkesamleren 2013-2
Den 11.januar 2006 udsendte Postvæsenet 3 nye mærker med danske blomster.
På mærket, vintergækker, kr. 4,75 forekommer en trykfejl, kendt i et stort antal, som må betegnes som en variant.
Over “n” i signaturen “Jonquières” findes en lille grøn plet.
Endvidere forekommer en takningsvariant, idet tak nr. 2 foroven og forneden i venstre side findes med både en bred og en smal takning.
Den smalle takning kan forekomme på samme mærke som med pletten over “n”.
Som tidligere omtalt i Frimærkesamleren forekommer der på nogle mærker et spejlvendt aftryk, foranlediget af proceduren med at stable hele ark med billedsiden mod hinanden.
Det er hidtil kun set med sort farve, men det forekommer endvidere også på dette frimærke med vintergækker, men nu med grøn farve.

Indlæg