Utakkede Thule Mærker

Kære Grønlandssamlere, jeg har i mere end 15 år fortalt og skrevet om privat misbrug af klicheer, hvilket også kan læses i  AFA katalogerne. Til trods for dette forsøges der, nu igen, at få solgt nogle af disse private ”tryk”, som den ægte vare, og tilmed med nyere ”fejlfri” Carl Aage Møller, Bundes Prüfer attester.
Bruun Rasmussen har oplyst at lot nr. 4598 og 4599 fra auktion nr. 1636,  vil blive trukket tilbage, til trods for fejlfri attest, som de jo bør kunne stole på. 
Helarksæt var sat til opråbs pris på kr. 5.000,-
Attesten oplyser:
Nytryk af 1910 udgaven. To oplysninger der begge er forkerte.
Der nævnes at arkene er trykt i 1979 eller tidligere?
Klicheerne skulle efterfølgende være blevet destrueret, hvilket ikke er korrekt?
Almen viden fra AFA:
AFA Special nævner, at disse mærker er fremstillet ved misbrug af de originale klicheer.
Eric Wowern har benyttet følgende tekst i sine attester, ”mærkerne er fremstillet ved brug af originale klicheer”.
Historie:
Klicheerne blev udlånt af Knud Rasmussens familie, til Røde Kors, og benyttet til fremstilling af nogle private Røde Kors miniark.
I brev til Grønlands Postvæsen, dateret den 20. oktober 1985 nævner Eric V. Wowern: Klicheerne er købt af Robert Bechsgaard, der har en køber til disse. (Peer Lorentzen)
Post Greenland tilbydes at købe klicheerne, og deltage i et større gennemarbejdet million projekt. Det nævnes at et køb af klicheerne ville medføre, at der nu kunne fremstilles officielle nytryk af Thulemærkerne.
Post Greenland takker nej til dette tilbud.
Peer Lorentzen bliver i 1990, erne orienteret om, at klicheer har være misbrugt til privat fremstilling af et stort oplag utakkede helark, der forsøges solgt med ”attester” til samlerne.  Peer Lorentzen, kendte intet til dette, og vælger at aflevere klicheerne til postmuseet.
Museumsinspektør Erik Jensen takker i brev af den 6. juli 1999 for 244 stk. løse klicheer.  (Jour nr. b-145).
Hilsen
Flemming Petersen

Dette indlæg blev udgivet i Generelt.