26. Marts afholder FFF sin årlige generalforsamling.

Mandag den 26. marts 2018 afholder FFF sin årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen begynder kl. 19:30.
Regnskab ligger under  “om FFF”  og bestyrelse/vedtægter.
Mød frem og giv din mening tilkende, også omkring den fremtidige udvikleng af FFF.
Dørene åbnes kl. 18:30
Bestyrelsen
Indkaldelse:
I h.t. vedtægternes §9 a. indkaldes hermed til Generalforsamling i Frederiksberg Frimærke Forening.
Mandag d. 26. marts 2018, kl. 19.30 i foreningens lokaler,
VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.
med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  –         Johnny Speich, modtager genvalg.         
  –         Martin Christiansen, modtager ikke genvalg
  –         Preben Jørgensen, modtager genvalg

Finn Bjerregaard, valgt for 2 år i 2017, udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at Lars Fog Stokbæk vælges for 2 år, og at Thomas Gerstrup vælges for 1 år.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg er
  • Steinar Hansen, modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisor, på valg er:
  • Thomas Gerstrup
 3. Valg af 1 revisorsuppleant, på valg er
  –          Flemming Jensen 
 4. Eventuelt

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som har betalt kontingent inden udgangen af februar måned tale- og stemmeret på generalforsamlingen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Generelt.