9. maj FFF auktion

Kvalitetsauktion.
Mandag, den 9. maj 2022 kl. 19:00

Bestyrelsen vil gerne forsøge at genoplive vore auktioner, da de ugentlige/månedlige auktioner, af en række forskellige årsager, ikke har været den store succes det sidste års tid. Derfor vil vi starte med en ”kvalitetsauktion” med bedre materiale.
Til efteråret vil vi forsøge med en månedlig auktion, også med kvalitetsmateriale.
Det betyder, at det materiale der kan indleveres til auktionen den 2. maj, skal have en minimum opråbs pris, afhængig af lottype:

  • Enkeltlot med frimærker/breve DKK 100,00
  • Samlinger/indstiksbøger DKK 500,00
  • Litteratur DKK 100,00
  • Rodekasser DKK 750,00

Vi forventer, at auktionen vil omfatte minimum 150 lot. Kommission for sælger og køber vil være 5%.
Auktionsmateriale og liste over lot vil blive publiceret på 3FFF.dk.
Bestyrelsen vil beskrive de indleverede lot, ligesom vi forbeholder os ret til at afvise lot, der ikke prismæssigt eller kvalitetsmæssigt er OK.

Indlevering kan ske på mødeaftnerne til et medlem af bestyrelsen fra mandag den 14. marts 2022. 

Vi håber at mange medlemmer vil benytte denne mulighed for at afhænde overskydende materiale.
Efter auktionen kan der afregnes med kontanter eller mobil-pay.  Bankoverførsel
kan også anvendes, men købt materiale udleveres ikke før betaling er modtaget.
Afregning af solgt materiale og returnering af ikke solgt materiale
afregnes/returneres til indleverene inden 10 dage efter auktionen.


Dette indlæg blev udgivet i Auktioner.