Frimærkesamleren 2021 blad nr. 3

Frimærkesamleren fra årgang 2021 udgives som et gratis elektronisk tidsskrift, samt i bogform som en trykt 2021 udgave. Denne udgave leveres frit til alle abonnenter af Frimærkesamleren.

Frimærkesamleren kan downloades og udprintes i sin helhed, eller begrænset til de sider der interesserer den enkelte læser.

Frimærkesamleren vil benytte lejligheden til at byde alle nye læsere i ind og udland velkommen, og håber vi i fællesskab kan forsætte med at udbrede vores fantastiske hobby til en bredere samlerkreds.

For at sikre, at den nyeste viden bliver til glæde for flest mulige samlere fra både ind og udland, er der ved at blive etableret et viden forum på hjemmesiden under ”samleområder”. Her vil flere artikler fra Frimærkesamleren blive lagt ud og løbende ajourført. Frimærkesamlerens normale regler for ”copyright” er også gældende for disse sider. Siderne opbygges og vedligeholdes i samarbejde med specialgrupperne under FFF og Frimærkesamlerens abonnenter.

Planlægningen af den kommende ”Frimærke, Brev & Postkort messe 2021” er i gang og forventes afholdt den 13. og 14. november. Temaet for udstillingsaktiviteterne planlægges i år sammen med FFF – og de enkelte specialgrupper der får mulighed for at promovere deres eget samleområde.

Udgivet i Frimærkesamleren | Kommentarer lukket til Frimærkesamleren 2021 blad nr. 3

Foråret og Frimærkesamleren er på vej

Endelig går det mod lysere tider! Med en genåbning af Danmark på vej og en ditto for vores klublokaler hos VOC i Valby, som i begrænset omfang forventes at slå dørene op for os igen fra den 6. maj. Møderne vil komme til at foregå efter coronareglerne, og mod forevisning af coronapas eller en frisk test.

Som tidligere nævnt vil bestyrelsen vende tilbage med et par mødeaftener i maj og eller juni måned. Vi håber, at mange vil møde op efter den lange nedlukning, og vi glæder os til få gang i klublivet igen.

Aflysning af forårssæsonen har medført, at en række foredrag ikke er blevet afholdt. Foredragsholderne vil blive kontaktet for nye datoer i den kommende sæson. Hvis der er medlemmer eller andre med interessante emner til et foredrag, så kontakt endelig Poul Høj, så vi kan få foredraget sat på skemaet. Som et lille hint ville det være oplagt, at deltagere fra specialgrupperne også præsenterer noget fra deres interesseområder.

For at sikre, at den nyeste viden bliver til glæde for flest mulige samlere fra både ind og udland, er der ved at blive etableret et videnforum på hjemmesiden under ”Samleområder”. Her vil flere artikler fra Frimærkesamleren blive lagt ud, og løbende ajourført. Frimærkesamlerens normale regler for copyright er også gældende for disse sider. Siderne vil blive opbygget og vedligeholdt i samarbejde med specialgrupperne under FFF og Frimærkesamlerens abonnenter.

Planlægningen af den kommende ”Frimærke, Brev & Postkort messe 2021” er i gang, og den forventes afholdt den 13. og 14. november. Temaet for udstillingsaktiviteterne planlægges i år sammen med FFF og de enkelte specialgrupper, der vil få mulighed for at promovere deres eget samleområde.

Velkommen tilbage! Vi håber at se rigtig mange af jer til de kommende møder.

Udgivet i Frimærkesamleren | Kommentarer lukket til Foråret og Frimærkesamleren er på vej

Frimærkesamleren 2021-1 er nu tilgængelig

Frimærkesamleren 2021 blad nr. 1 er nu tilgængelig her.

Læs også vores nyhedsbrev her.

Udgivet i Frimærkesamleren | Kommentarer lukket til Frimærkesamleren 2021-1 er nu tilgængelig

Vinterhilsen-status

Det bliver ikke helt den marts måned, vi havde drømt om. Selv om der er blevet åbnet for en del aktiviteter fra den 1. marts, gælder det desværre ikke større forsamlinger indendørs, og der er derfor fortsat lukket ned for vores fysiske mødeaktiviteter.

Men vi går jo mod lysere tider, trods alt, og med den voksne alder, de fleste af medlemmerne har, kan de se frem til at blive vaccineret mod Covid-19 inden længe.

Glæd jer til, at Frimærkesamleren udkommer digitalt sidst i uge 8. Husk at oplyse din mailadresse, eller registrerer dig på hjemmesiden under Nyhedsbrev.

Bestyrelsen forventer, at vi vil kunne åbne for mødeaktiviteter igen fra april/maj måned. Der vil så i givet fald blive arrangeret møde- og bytteaktiviteter i løbet af sommeren. Plejer du at betale dit kontingent i klubben, kan du vente med at betale, til vi mødes igen.

Generalforsamlingen udskydes, til vi kan mødes igen.

Det er en fast tradition på foreningens fødselsdag, at vi markerer vores 25-40 og 50 års jubilarer. Det vil ikke ske fysisk denne gang, men vi samler op, og vil så indkalde to årgange af jubilarer i 2022.

Dagklubbens mødelokale har fået en tiltrængt istandsættelse under nedlukningen, og vi vil få bedre mulighed for at kunne benytte flere lokaler samtidig.

Hjemmesiden vil blive ændret og udbygget i den kommende tid, og målet er at opbygge en vidensbank omkring de samleområder, som vores medlemmer ønsker.

Specialgrupperne arbejder på at lægge stof ind under afsnittet Samleområder, og hvis du ønsker at deltage, hører de gerne nærmere.

Lars Stokbæk hjælper nu i starten specialgrupperne med at opdatere hjemmesiden under samleområder.

Guldgraveren, der er den artikelserie i Frimærkesamleren om de særlige fund, du gerne vil dele med dine kolleger, kan sagtens bruge flere indlæg. En enkelt illustration og nogle få linjers tekst – så er du i gang. Læs mere om ideen under Samleområder her på hjemmesiden.

På snarligt gensyn!

Bestyrelsen

Udgivet i Ingen kategori | Kommentarer lukket til Vinterhilsen-status

Nytårshilsen

Vi ønsker alle vores medlemmer et rigtigt Godt Nytår!

Vi håber, at vi i 2021 vil kunne genoptage de fysiske møder og klubaktiviteter. Datoen for genoptagelse af møderne afventer nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Senest er nedlukningen fortsat til den 28. februar med risiko for, at den kan vare endnu længere.

I den forbindelse forbereder vi os på at kunne fungere på internettet med programmerne Teams eller Zoom, som under corona-krisen i stort omfang er blevet anvendt til virtuelle møder og foredrag via nettet.

Vi er løbende i gang med at forny og forbedre vores hjemmesiden, herunder at få mere fagligt indhold på siden. Gode ideer modtages gerne, og samleområderne opfordres til at forberede/indsende tekst og illustrationer til deres egen side.

Imens kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden, hvis du ikke allerede modtager det.

På gensyn i det nye år!
Bestyrelsen

Udgivet i Ingen kategori | Kommentarer lukket til Nytårshilsen

Jule hilsen

Fra Margaret til Julemanden

Med tak for året der gik, sender vi  de bedste julehilsner til vore læsere. Vi ser frem mod det nye år med et ønske om, at vi snart kan mødes igen, omkring de aktiviteter vi savner.

Vi vil gøre lidt reklame for Frimærkesamleren, og de muligheder der du er for af søge i ældre artikler. Der er pt. lagt mange artikler ind og arbejdet vil fortsætte.

Under specialgrupper vil der også blive lagt ny information ind, og området med samleområder gradvist udbygget. Det er tanken på sigt, at vi vil samle vores viden på disse sider, og dele denne med andre samlere.

Kik under “Guldgraverne” i Frimærkesamleren, samt under samleområder, og bidrag med småindlæg.

Til Julemanden med børnefrimærker – uden strafporto.

Under samleområdet Grønland er  det sjældneste frimærke noteret i  helark 5 øre Chr. X til kr. 45.000,-. Noter de kendetegn der er, der må dukke flere op af disse.

Glædelig jul samt Godt nytår

Udgivet i Ingen kategori | Kommentarer lukket til Jule hilsen

Frimærkesamleren 2020-6 er nu tilgængelig

Ny udgave af Frimærkesamleren, hvor vi efterlyser ting til siden
“Guldgraverne” til næste nummer af Frimærkesamleren.


Kære læsere af Frimærkesamleren, den digitale udgave er nu lagt ud på hjemmesiden, og samtidigt sendt til trykning, med forventet levering inden jul.

Vi beklager der stadig arbejdes med vores hjemmeside, hvor nogle af dagens 687 besøg kan have været forgæves. Senest er der lagt en prøve op under Frimærkesamleren-Tidsskrifter hvor det vil blive muligt at søge i ældre numre af Frimærkesamleren, men det er endnu kun en prøve. Har du problemer med noget eller forslag til forbedringer hører vi gerne nærmere på info@3fff.dk.

Udgivet i Frimærkesamleren | Kommentarer lukket til Frimærkesamleren 2020-6 er nu tilgængelig

Orientering

Kære brugere af denne hjemmeside.

Bestyrelsen er i gang med at opbygge en ny hjemmeside, og vi beklager eventuelle gener.

FFF og Frimærkesamleren, to uafhængige parter, har bl.a. på grund af corona restriktionerne, besluttet at benytte og udbygge denne hjemmeside langt mere aktivt i fremtiden.

Vi vil henvende os til en større læserskare i Danmark og udlandet, med relevant og opdateret viden på en række samleområder, og målsætningen er at inddrage så mange samlere som muligt i dette projekt.

Tilsammen har vi et stort antal FFF medlemmer og læsere af Frimærkesamlere med en stor viden, som vi vil forsøge at få nedskrevet, udbredt og sikret for fremtiden.

Frimærkesamleren vil massivt reklamere på hjemmesiden, og samtidig antallet af brugere af den digitale udgave støt stigende.

FFF,s arbejdsgrupper er en central brik i denne udvikling, hvor samlere indenfor særlige områder kan indgå fællesskaber, og mødes fysisk og via nettet.

Der vil dog stadig være fællesarrangementer, Dagklub, foredrag, kurser, rejseklub, byttedage, udstillinger, Frimærke, Brev & Postkort messe mv.

FFF- Frimærkesamleren

Udgivet i Generelt | Kommentarer lukket til Orientering

Bruun Rasmussen Auktion

Et stort tillykke til Bruun Rasmussen for netop afholdte auktion, med begrænset deltagerantal i dyb respekt for corona virus.

En meget vellykket auktion med et stort udbud og fin efterspørgsel efter de fleste samleområder. Der blev solgt for næsten kr. 10 mill.

Der blev budt i salen, men mange fulgte auktionen hjemmefra live, andre gav telefon bud, og det blev til rigtig mange bud. Afviklingen af auktionen kunne derfor ikke følge tidsplanen, men som samlere kan vi jo ikke få alle fordelene.

De færreste fik de lot de ønskede, og dem der fik kom også til at betale en høj pris for det.

Det høje prisniveau må glæde indlevererne, og måske lokke flere frem.

Varianter, store samlinger, posthistorie, julemærker, Færøerne, Grønland og Dansk Vestindien er blot noget af det der er efterspurgt og er steget meget kraftigt i værdi igennen den seneste tid.

Udgivet i Auktioner | Kommentarer lukket til Bruun Rasmussen Auktion

24. oktober. Aflysning af mødeaktiveter.

På grund af de nye corona restriktioner, ser vi os nødsaget til at aflyse de
planlagte møder resten af året. Dette inkluderer også Julefest og Julebanko.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar