12. oktober aftenmøder afholdes

VOC er åbnet igen.

Mandag den 12. oktober afholdes: Rettelse

Åbent byttemøde på 3 sal
Tysklandsgruppen mødes på 2 sal
Stålstik- og Frankrig grupperne mødes på 3 sal
og finder efter behov et mødelokale.

Alle skal følge Sundhedsmyndighedernes retningslinjer,
og føler du dig sløj må du blive hjemme.

Gæster er velkomne,

Følg med i forbindelse med program ændringer på denne hjemmeside.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

28. September FFF aftenmøder aflyses.

Dagklub aflyser mødet 1. oktober

Da der blandt brugerne af VOC huset er konstateret korona smittede personer, er aftenens møder i special grupperne samt det åbne byttemøde aflyst.

Orienter dem I kender så færrest muligt møder forgæves frem.

Generalforsamlingen den 5. oktober er ligeledes aflyst, så vi forventer at kunne mødes igen den 12. oktober.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

Aflysning af FFF generalforsamling 5. oktober.

For anden gang anser bestyrelsen det for nødvendigt at aflyse
genralforsamlingen der var aftalt til den 5. oktober.

Der vil blive afviklet en normal mødeaften den 5. oktober,
og bliver vi for mange, må vi fordele os ud i flere lokaler.

Årsagen er fortsat udviklingen i coronavirusen og deraf
begrænsninger i deltagerantallet i vores mødelokale.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

28. september afholder FFF aftenmøder.

Mandag den 28 september afholder FFF åben byttedag samt møder for interesserede i specialgrupperne.

England – Randstaterne og Nordatlanten

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

21. september FFF mandagaften møde

mandag aften den 21. september mødes vi i aftenklubben.

VOC fastholder sine corona restriktioner, men indskærper at vi alle skal følge de givne retningslinjer.

Det er medlemmernes aften og vi håber I vil medbringe noget i gerne vil fortælle os andre om.

Der vil blive afholdt en auktion, og medbring gerne noget dubletmateriale til auktionarius.

Dørene åbnes kl. 18:30 og gæster er velkomne.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

14. september møde i specialgrupperne, og bytteaften.

Mandag aften mødes vi i specialgrupperne, og fordeler os ud i mindre lokaler.

På 3. sal vil der være åben bytteaften.

Husk at tage mankoliste og noget byttemateriale med.

Vi skal alle overholde corona vejledningerne, og der bliver vasket og sprittet af inden vi mødes i lokalerne.

Er du sløj med hoste mv. skal du blive hjemme og passe godt på dig selv.

Dørene åbnes kl. 18:30

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

7. september, FFF aftenklub afholder møde.

Mandag den 7. september, starter vi op med møder i aftenklubben.

Dette skal ske med fuld respekt for den coronavirus der stadig giver os udfordringer.

Så hold afstand, bliv hjemme hvis du er lidt sløj.

Efter en lang pause starter vi op med “sommerens” fund, mulighed for bytte og aftenen slutter med en auktion.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

Frimærke, Brev & Postkort Messe 2020 er aflyst

Af hensyn til de enkeltes planlægningen har det desværre været nødvendigt at aflyse årets frimærkemesse, før omkostningerne bliver for store.

Politisk er en yderligere genåbning pga. corona virus foreløbig udskudt til 31. oktober, og ingen kender situationen herefter.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

Korte sommernyheder

Aftenklubben  planlægger opstart igen fra 7. september.
Dagklubben planlægger opstart i august md. med overholdelse af gældende corona retningslinjer.
Nordia i Sverige er udskudt til december måned
5. oktober forventes FFF,s udskudte generalforsamling at blive afholdt.
Det Islandske postvæsen stopper med udgivelse af nye frimærker ved årets udgang.
Nyt AFA Danmark udkommer 4. september, og kan allerede nu bestilles til levering på udgivelsesdagen.
Kataloget indeholder flere nyheder, og en tilpasning af priser der mere afspejler efterspørgslen, hvor 30-40 år gamle frimærker må vige prismæssigt i forhold til nyere mærker i mindre oplag. Handlere og samlere køber ikke længere til lager i samme omfang som tidligere, så selv en mindre stigning i efterspørgslen vil kunne skabe mangelsituationer.
Frimærke, Brev & Postkort Messe 2020 forventes afholdt planmæssigt den 14. oh 15 november. Savner er udstilingssamling med alle Dr. Margrethe frimærkerne fra div. postvæsner?  Udstillingsudvalget hjælper gerne med opsætningen?

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar

FFF & Corona krisen

9. april, Ny medlems opdatering.
Danmark er fortsat lukket ned og de resterende forårsmøder aflyses.
Frimærkesamleren  forventes leveret den 26. april som det ser ud nu. Du kan hente det nye blad digitalt via. link under fanen Frimærkesamleren.
FFF,s årlige generalforsamlingen er foreløbigt udskudt, da bestyrelsen foretrækker at vore medlemmer kan være fysisk tilstede. Regnskab ligger på hjemmesiden.
FFF,s arbejdsgrupper kan efter behov opretholde kontakten via. internettet.
Så en opfordring til at glæde sig over vores fantastiske hobby, få revideret mankolisten og find dine dubletter frem.
Kan du skrive et lille indlæg der fortæller lidt om din situation under corona- krisen, kan vi bruge det i Frimærkesamleren, og efterfølgende videresende til museer der efterlyser noget til deres arkiver fra denne historisk interessante periode.
En opfordring til at holde kontakten til dine klubkammerater, hvor nogle måske føler sig mere ensom end du selv er.
Bestyrelsen ser frem til at vi kan mødes igen.

Udgivet i Generelt | Skriv en kommentar