1938 – 1958 Grønlands Postvæsen

Ønsker du at deltage kan du kontakte:

Jørgen Hansen tlf. 28614560 mail. jahvalby@gmail.com
eller
Flemming Petersen på fp@fpstamps.dk

 

1938. Grønlands Postvæsens første frimærkeserie.

I den kommende tid vil der ske en opdatering med seneste viden omkring denne udgave. Gennemgangen vil indeholde, fremstilling, antal tryk, helark, varianter, breve mv., og  danne en basis som Grønlandsgruppen efterfølgende kan vedligeholde og udbygge

Priser.
Stemplede frimærker prissættes med pæne almindelige grønlandske
stempler,
og er væsentligt sjældnere end ustemplede frimærker.
Grønlands postkontor i København har ordreafstemplet et større
antal frimærker og helark.
Helark vurderes på basis af udbud og efterspørgsel, og vil løbende medføre
nogle tilpasninger så forholdene ved bytning kommer bedre i balance.

Postfriske frimærker findes i rigelige mængder, og forventes
at være pænt centrerede


1938. Den 1. december udgav Grønland egne postfrimærker.  

FDC – brug.

På Grønlands Styrelses hovedkontor på Christianshavn i København blev frimærkerne officielt udgivet den 1. december 1938. I de enkelte byer på vestkysten kunne frimærkerne sælges
efter årets sidste skibsafgang, og breve ville først ankomme til København med forårsskibene i 1939.
Nord- og Østgrønland fik
først leveret frimærkerne i august måned 1939, og igen først taget i brug efter sidste skibsafrejse i 1939, så tidligste forventede ankomst til Danmark i 1940. Eigil Knuth,s ekspeditionsskib reddede dog nogle fangstmænd der blev sat af i Scoresbysund, og to af ekspeditions deltagerne blev sat af i Angmassalik, og på denne baggrund ankom nogle FDC. breve til Danmark allerede i 1939.  

Grønlands Styrelse.

Grønlands Styrelse havde eneretten til postbefordring og fremstilling af frimærker.
Internt i Grønland var der portofrihed indtil 1.6.1958, og samlere skal være opmærksomme på at Grønlands Styrelses hovedkontor i København, postalt blev betragtet som et intern del af Grønland. Den hurtigste vej for interne breve mellem Vest- og Østgrønland kunne ligeledes være over København.

Frimærkerne.

Grønlands 1. frimærkeudgave pænt centrerede mærker.

                                                                                                 xx       ¤        margb.        ark         brev
1 øre grønsort Chr. X uden marg. nr.  (315)                  3         8             75           400
1 øre grønsort Chr. X marg. nr. 655 (brunlig lim)       10        8       5.000      14.000
1 øre grønsort Chr. X marg. nr. 699    ”       ”                 10        8           125            450
1 øre grønsort  Chr. X II tryk marg. nr. 788                  12      20          100         1.500

Til II og III tryk efter krigen, blev der  benyttet (mørkere) dekstrin i stedet for gummi arabicum.

AFA nr. 1. Oplag 1-3. Manglende farve. Punktum efter s c .

AFA nr. 1b. II. tryk marg. nr. 788. Ny gravure, og mgl. punktum efter s c

                                                                                                        xx         ¤       margb.        ark             brev
5 øre vinrød Chr. X, I tryk uden marg. nr.  (324)              120     40         1.200       30.000
5 øre vinrød Chr. X, II tryk uden marg. nr. (324)                30      40         800        15.000
5 øre vinrød Chr. X, III tryk marg. nr. 700                          300     150   11.000       45.000
5 øre vinrød Chr. X, IV tryk  marg. nr. 700                           60       30     2.000       11.000

 Til III og IV tryk blev der benyttet (mørkere) dekstrin i stedet for gummiarabicum. 

AFA nr. 2. 1. tryk. Gravering i værdifelt, Rød cirkel under J.B og punktum efter s c.

AFA nr. 2. II-III. tryk  næsten alle fejl på mærker er retoucheret. Svagt punktum efter s c.

AFA nr. 2a. IV tryk fra ny dattermolette, med anden gravure i værdifelt og uden punkt efter s c

III tryk (sjælden)                                         IV tryk
Yderligere kendetegn på øvre marginalblok III og IV tryk.
Det sjældne 5 øre III tryk kan også kendes på at “700” står på linje, hvor sidste “0” i IV tryk er forskudt nedad.  

                                                                                                  xx        ¤         margb.      ark         brev

7 øre  gulgrøn Chr. X uden marg. nr. (321)                         30    50        250          2.800
10 øre violet Chr. X uden marg. nr. (323)                           12     20        500         5.000
10 øre violet Chr. X marg. nr. 657 (brunlig lim)                16     20     1.500         8.000
15 øre rød Chr. X uden marg. nr. (322)                               12     15        400          4.000
15 øre rød Chr. X marg. nr. 656  (brunlig lim)                  16      15      1.200         6.000
30 øre blå isbjørn uden marg. nr. (330)                            70      50         500        3.800
1 krone brun isbjørn uden marg. nr. (329)                     100      70         500        5.200
20 øre rød Chr. X marg. nr. 696                                          15       15         250         1.700
40 øre blå isbjørn marg. nr. 701                                       350       80      1.500      18.000
60/40 øre blå isbjørn marg. nr. 701                                  50       30          400        2.800
60/1 kr.  brun isbjørn uden marg. nr. (329)                  550      80       2.800     29.000

Varianter/kendetegn:

AFA nr. 1, 1 øre mærke position nr. 8 og 41.

AFA nr. 1 pos. nr. 8 lige ark nummer 8602. lodret streg med ekstra pkt. over.

1 øre pos. 8 farveplet imellem vandrette linjer over bjerg fra ark nr. 4452.

1 øre pos. 41 hak i L  fra ark med både lige og ulige arknummer

 

 

 

 

 

 

 


AFA nr. 2, 5 øre. Efter I tryk blev de fleste fejl udbedret direkte på trykcylinderen.
Position nr. 22 blev overset, og findes i både I, II og III tryk m. marg. nr. 700 I
Der er benyttet en ny trykcylinder til IV tryk AFA nr. 2b. ark med marg. nr. 700 II

AFA nr. 2 1938 I. tryk ark 1068 position. nr. 22

AFA nr. 2 1938 II. tryk ark 6716 position nr. 22.

AFA nr. 2 1938 I tryk ark nr. 0881 position 11 og 21. Farve streger.

AFA nr. 2 1938 I tryk ark 0881 position nr. 26. Rød plet.

AFA nr. 2 1938 I tryk ark nr. 0881 position nr. 42. Lang farvestreg.


1951. 15. april trådte lov nr. 277 i kraft. Heri blev der givet tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i Grønland indenfor handel, håndværk, og industri for personer og selskaber.

1951. Povl Th. Olesen fik den 1. september tilladelse til at låne kr. 12.000,- til etablering af det første private forretning “varehus” i Godthaab, og tog dermed konkurrencen op mod den tidligere monopol virksomhed KGH. Myndighedernes behandling af byggeriet og dets placering blev besigtiget og godkendt samme dag. Oles første lille varehus stod færdigt 17. december 1951, og blev placeret 1 km. udenfor kolonier.


Litteratur.

  • Grønlands Postvæsen 75 år. (Fdc. 1938-40.) Frimærkesamleren 2013-4.
  • Femogtyve år i Godthåb. “Oles Varehus”  dec. 1976.

 

 


Annonce.

Helark 5 øre III tryk købes eller byttes med andet. Redaktion@frimaerkesamleren.dk