1972 – Photo letter

Photo letter fra Grønland kendes både som officielt- og privat fremstillede, og vil blive registreret i katalogform og vist på denne side. I artikler i Frimærkesamleren 2008-2 blev de officielle Photo Letter gennemgået og efterfølgende i Frimærkesamleren nr. 2014-2 de uofficielle. Herudover er der lavet et par opdateringer, da der er dukke nye tidligere ukendte Photo Letter op.

De enkelte oplag har været forholdsmæssigt store, men mange af disse er sendt fra turister i Grønland, og er efterfølgende ikke fundet af samlerne, trods en ihærdig indsats. Enkelte af disse Photo Letter er derfor sjældne.

Det samlede antal forskellige forventes at være under 100 forskellige, rimeligt lige fordelt på private og officielle.

Officielle Photo Letter udgivet af KGH.         Klik på billede for forstørrelse.

Billednummerering på Photo Letter set fra forside.

1972. Photo Letter visende motiver og vist i årstal rækkefølge.  Nummerering følger de enkelte år for udgivelserne, og der er stadig mulighed for at finde flere forskellige.

  • Omtalt i Frimærkesamleren 2008-2 (officielle)
  • Omtalt i Frimærkesamleren 2014-2 (private)  
  • Omtalt i Frimærkesamleren 2016-2 (supplement)

KGH har udgivet Photo Letter fra 1972 til 1989.  Forsiden viser KGH loge med
en flyvende måge. Efter år 2000 kunne der stadig købes Photo Letter i Grønland,
der er genoptryk af ældre udgaver med samme motiv, men med små afvigelser.

1972-1. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.                 Billede nr. 1. Seal Hunter in kayak. 2. Iceberg. 3. Girls in national dress. 4. Next generation sledgedogs. 5. Sailing among icebergs.  1972  c  Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1972-2. KGH officiel Photo Letter, som 1972-1 men med røde linjer i skrivefeltet.  Sammenfoldet, frankeret og benyttet som brugsbrev.

1972-3. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Greenlandic flora, 2. Chamaenerium angustifolium, 3. Chamaenerion latifolium, 4. Campanula geiseckiana.  5. Sedum rosea.  1972 c Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1973-1. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Polar bear with cubs (fot. Herta Grøndal), 2. Greenland reindeer (fot. I Silis), 3. Artic foxcub (fot. S. Malmquist), 4. Polar hare in autumn fur (S. Malmquist, 5. Musk ox (fot. Herta Grøndal). 1973 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1974-1 Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Tupilaks, 2. Mask carved from driftwood, 3. Water-bucket of driftwood, 4. Tupilak carved in horn, 5. Tobacco box carved in soapstone.1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Fot. Lennart Larsen.

1974-2.  Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside. 5 billeder som 1972-3, men med ændret årstal og tekst på lukke “flap” mv. 1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.  Printed by Barfod & ICP Copenhagen, Denmark

 

 

fortsættes….