1972 – Photo letter

Photo letter fra Grønland kendes både som officielt- og privat fremstillede, og vil blive registreret i katalogform og vist på denne side. I artikler i Frimærkesamleren 2008-2 blev de officielle Photo Letter gennemgået og efterfølgende i Frimærkesamleren nr. 2014-2 de uofficielle. Herudover er der lavet et par opdateringer, da der er dukke nye tidligere ukendte Photo Letter op.

De enkelte oplag har været forholdsmæssigt store, men mange af disse er sendt fra turister i Grønland, og er efterfølgende ikke fundet af samlerne, trods en ihærdig indsats. Enkelte af disse Photo Letter er derfor sjældne.

Det samlede antal forskellige forventes at være under 100 forskellige, rimeligt lige fordelt på private og officielle.


 

Photo Letter officielle med KGH,s “MÅGE” som logo. 

Officielle Photo Letter udgivet af KGH.         Klik på billede for forstørrelse.

Billednummerering på Photo Letter set fra forside.

1972. Photo Letter visende motiver og vist i årstal rækkefølge.  Nummerering følger de enkelte år for udgivelserne, og der er stadig mulighed for at finde flere forskellige.

De officielle kuverter er kendt med 11 forskellige motiver, hvoraf nogle er benyttet flere gange.  Disse har alle større kendetegn og de fleste forsynet med årstal for udgivelsen.  Efter Grønland “Forsyningsvirksomhed” hjemtog dette ansvarsområde, udgav de selv de sidste  5 udgivelser  med eget logo.

Klik her for at se de 11 forskellige motiver der er benyttet

 Omtalt i Frimærkesamleren 2008-2 (officielle)

  • Omtalt i Frimærkesamleren 2014-2 (private)  
  • Omtalt i Frimærkesamleren 2016-2 (supplement)

KGH har udgivet Photo Letter fra 1972 til 1989.  Forsiden viser KGH logo med
en flyvende måge. Efter år 2000 kunne der stadig købes Photo Letter i Grønland,
der er genoptryk af ældre udgaver med samme motiv, men med små afvigelser.

1972-1. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.                 Billede nr. 1. Seal Hunter in kayak. 2. Iceberg. 3. Girls in national dress. 4. Next generation sledgedogs. 5. Sailing among icebergs.  1972  c  Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1972-2. KGH officiel Photo Letter, som 1972-1 men med røde linjer i skrivefeltet.  Sammenfoldet, frankeret og benyttet som brugsbrev.

1972-3. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Greenlandic flora, 2. Chamaenerium angustifolium, 3. Chamaenerion latifolium, 4. Campanula geiseckiana.  5. Sedum rosea.  1972 c Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1973-1. Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Polar bear with cubs (fot. Herta Grøndal), 2. Greenland reindeer (fot. I Silis), 3. Artic foxcub (fot. S. Malmquist), 4. Polar hare in autumn fur (S. Malmquist, 5. Musk ox (fot. Herta Grøndal). 1973 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1974-1 Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Tupilaks, 2. Mask carved from driftwood, 3. Water-bucket of driftwood, 4. Tupilak carved in horn, 5. Tobacco box carved in soapstone.1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Fot. Lennart Larsen.

1974-2.  Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside. 5 billeder som 1972-3, men med ændret årstal og tekst på lukke “flap” mv. 1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.  Printed by Barfod & ICP Copenhagen, Denmark

1974-3. Billedmotiver som 1973-1 med med ændret layout og årstal.  Photo Letter, i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Polar bear with cubs (fot. Herta Grøndal), 2. Greenland reindeer (fot. I Silis), 3. Artic foxcub (fot. S. Malmquist), 4. Polar hare in autumn fur (S. Malmquist, 5. Musk ox (fot. Herta Grøndal). 1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1974-4. Billedmotiver som 1973-1 og 1974-3 med ændret layout og årstal.  Photo Letter, i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Polar bear with cubs (fot. Herta Grøndal), 2. Greenland reindeer (fot. I Silis), 3. Artic foxcub (fot. S. Malmquist), 4. Polar hare in autumn fur (S. Malmquist, 5. Musk ox (fot. Herta Grøndal). 1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.som 1974-3 men nu med grønne linjer.

1975-1. Billedmotiv som 1974-1 men med nyt årstal 1975 og grønne linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Tupilaks, 2. Mask carved from driftwood, 3. Water-bucket of driftwood, 4. Tupilak carved in horn, 5. Tobacco box carved in soapstone.1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Fot. Lennart Larsen.

1975-2. Billedmotiv som 1972 nr. 1 og 2, nu med ændret kuvert layout og årstal og med  grønne linjer i skrivefeltet på bagside. Billede nr. 1. Seal Hunter in kayak. 2. Iceberg. 3. Girls in national dress. 4. Next generation sledgedogs. 5. Sailing among icebergs.  1975  c  Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1977-1 . Billedmotiv som 1972 nr. 1 og 2 og 1975-2, nu med ændret kuvert layout og årstal og med  brune linjer i skrivefeltet på bagside. Billede nr. 1. Seal Hunter in kayak. 2. Iceberg. 3. Girls in national dress. 4. Next generation sledgedogs. 5. Sailing among icebergs.  1977  c  Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.

1977-2. Billedmotiv som 1972 nr. 1 og 2, 1975-2 og 1977-1. Særudgave af 1977-2 trykt til Tiroler Grönlandsexpedition 1978.  Med tryk på bagside.

1977-2. Påtrykt hilsen fra Tiroler Grönlandsexpedition 1978. Brune linjer i skrivefeltet på bagside.

1977-3.  Photo Letter i ufoldet udgave, med blå linjer i skrivefeltet på bagside. Motiv 1 Groenlandic flora, 2 Campanula geiseckiana (foto Rolf Müller), 3 Papaver radicatum (fot. B. Vienberg), 4 Cerastium alpinum (fot. Rolf Müller), 5 Chamaenerion latifolion (fot. Rolf Müller).  1977 C Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.

1978 -1 Billedmotiv som 1972 nr. 1 og 2, 1975-2 og 1977-1 nu med ændret kuvert layout og årstal og med  røde linjer i skrivefeltet på bagside. Billede nr. 1. Seal Hunter in kayak. 2. Iceberg. 3. Girls in national dress. 4. Next generation sledgedogs. 5. Sailing among icebergs.  1977  c  Published by  The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Printed by BARFOD & I. CHR. Petersen A/S Copenhagen  Denmark

1978 -2.  Photo Letter i ufoldet udgave, med røde linjer i skrivefeltet på bagside. 5 billeder som 1972-3 og 1974-2, men med ændret årstal og tekst på lukke “flap” mv. 1978 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen.  Printed by Barfod & ICP Copenhagen, Denmark. 

1978 -3.  Billedmotiver som 1973-1, 1974-3 og 4 med ændret layout og årstal.  Photo Letter, i ufoldet udgave, med røde linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Polar bear with cubs (fot. Herta Grøndal), 2. Greenland reindeer (fot. I Silis), 3. Artic foxcub (fot. S. Malmquist), 4. Polar hare in autumn fur (S. Malmquist, 5. Musk ox (fot. Herta Grøndal). 1974 c Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Printed by Barfod & ICP Copenhagen, Denmark. 

1978 -4.  Billedmotiv som 1974-1 og 1975-1 men med nyt årstal 1978 og røde linjer i skrivefeltet på bagside.  Billede nr. 1. Tupilaks, 2. Mask carved from driftwood, 3. Water-bucket of driftwood, 4. Tupilak carved in horn, 5. Tobacco box carved in soapstone. 1978 C Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Fot. Lennart Larsen. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1979-1 . Photo Letter i ufoldet udgave kun udgivet i et tryk. Foto 1 Havørn (fot.:Frank Wille), 2 Bramgås (fot.:H. Thing),  3 Fjeldrype (fot.:H. Thing), 4 Islom  (fot.:Frank Wille), 5 Søkonger (fot.:H. Thing). 1979 C Published by The Royal Greenland Trade Department, Copenhagen. Fot. Frank Wille and H. Thing. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1979-2. Photo Letter i ufoldet udgave kun udgivet i et tryk. Nr. 2572-10-79.  Foto 1 Hvil under slæderejsen, 2 Havnestemning, 3 M/S Disko losser i grønlandsk havn, 4 bundgarnsfiskeri i en grønlandsk fjord, 5 Forårsstemning. Alle tekster skrevet på grønlandsk og engelsk. 1979 C Published by Royal Greenland Department, Copenhagen. . Rolf Müller. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1981-1.  Photo Letter i ufoldet udgave.  Foto 1 bidende Ranunkel, 2 Bredbladet Gedehams, 3 Almindelig Vibefedt, Fjeld Høgeurt, Blålyng. Tekst skrevet på dansk og latin.   1981 C Published by Royal Greenland Department, Copenhagen. Fot. Frank Wille. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1981-2. Photo Letter i ufoldet udgave kun udgivet i et tryk. foto 1 Moskusokser, 2 Grønlandsk får, 3 Polarræv, 4 hvalros, 5 polarhare.  tekster på dansk og engelsk. 1981 C Published by Royal Greenland Department, Copenhagen. Fot. Frank Wille og Benny Gensbøl. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1981-3. Photo Letter i ufoldet. Foto 1 stenpikker, 2 Havørn, 3 havørn, 4 Jagtfalk, 5 Vandrefalk. Tekst på dansk og latin. 1981 C Published by Royal Greenland Department, Copenhagen. Fot. Frank Wille. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1983-1. Photo Letter i ufoldet. Foto 1   1983 C Published by Royal Greenland Department. Rocks and Photographs by The Geological Survey of Greenland C. Photo: J. Lautrup. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.   Copenhagen. Fhoto: J. Lautrup. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1983-2. Photo Letter i ufoldet særtryk til Grønlands Geologiske Undersøgelse. Foto 1   1983 C Published by Royal Greenland Department. Rocks and Photographs by The Geological Survey of Greenland C. Photo: J. Lautrup. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1983-2. Photoletter bagside med reklame for Grønlands Geologiske Undersøgelse Østervoldgade 10 DK-1350 Copenhagen K Denmark.

Photoletter sendt af geolog Carsten Secher, som en premiere på deres nye Photoletter som han skriver.

 

 

 

 

 

 

 

1987-1. Photoletter  i ufoldet udgave med motiver som 1981-1Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1987. Logo med to isbjørne. Foto 1 bidende Ranunkel, 2 Bredbladet Gedehams, 3 Almindelig Vibefedt, Fjeld Høgeurt, Blålyng. Tekst skrevet på dansk og latin.  Fot. Frank Wille. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  

1987-2. Photo Letter med motiver som 1979-2. Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1987. Logo med to isbjørne. Foto 1 hvil under slæderejsen, 2 Havnestemning, 3 M/S Disko losser i grønlandsk havn, 4 bundgarnsfiskeri i en grønlandsk fjord, 5 Forårsstemning. Alle tekster skrevet på grønlandsk og engelsk. 1987 C Published by Royal Greenland Department, Copenhagen.  Nummer 2572-10-79. Rolf Müller. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.

1989-1. Photo Letter med motiv som 1981-3. Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1989. Logo med to isbjørne. Foto 1 stenpikker, 2 Havørn, 3 havørn, 4 Jagtfalk, 5 Vandrefalk. Tekst på dansk og latin. Fot. Frank Wille. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.

1989-2. 1978 -4.  Photoletter med billedmotiv som 1978 -4 og 1975-1.  Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1989. Logo med to isbjørne. Billede nr. 1. Tupilaks, 2. Mask carved from driftwood, 3. Water-bucket of driftwood, 4. Tupilak carved in horn, 5. Tobacco box carved in soapstone. Fot. Lennart Larsen. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.  blå linier.

1989-3. Photo letter i ufoldet med motiv som 1983-2 for Grønlands Geologiske Undersøgelser. Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1989. Logo med to isbjørne. Rocks and Photographs by The Geological Survey of Greenland C. Photo: J. Lautrup. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.   Copenhagen.

1989-4. Photo letter med motiv som 1981-2.  Ny udgiver – C copyright Forsyningsvirksomheden 1989. Logo med to isbjørne. Foto 1 Moskusokser, 2 Grønlandsk får, 3 Polarræv, 4 hvalros, 5 polarhare.  Tekster på dansk og engelsk. Fot. Frank Wille og Benny Gensbøl. Printed by Dansk Kliche Fabrik, Copenhagen , Denmark.