2. november FFF Dag – & Aftenklub

Mandag den 2. november mødes vi FFF Dagklub kl. 13:00, til bytte, hygge og kaffe med kage.
KL. 18:30 åbner vi døren til aftenklubben, med bytte, foredrag.
Martin forventes at være frisk igen og medbringer noget rigtig godt auktions materiale.

Holger Vilstrup holder foredrag om en af sine store samlinger fra Generalgouvernementet 1939 – 1944.

Efter den tyske erobring af det meste af Polen i september 1939 blev en del af de erobrede områder indlemmet i Tyskland under betegnelserne Westpreussen og Wartheland. I den resterende del af det erobrede område blev der 31. oktober 1939 oprettet et Generalgouvernement med Krakow som regeringsby.
I de besatte områder blev de polske frimærker erklæret ugyldige. De afløstes frem til 1. december 1939 af tyske frimærker uden overtryk. Efter den dato anvendtes tyske frimærker med overtryk. Også polske frimærker blev overtrykt. Senere blev der udgivet og anvendt permanente frimærkeudgaver for området frem til oktober 1944, hvor området blev erobret af russerne og frimærkeproduktionen af naturlige årsager ophørte.
Samlingen illustrerer med frimærker og breve de postale forhold i de 5 år, Generalgouvernementet eksisterede.
 
 
 

Dette indlæg blev udgivet i Generelt.