Mandag den 14. marts FFF – generalforsamling

FFF afholder årets generalforsamling mandag den 14. marts kl. 19:30.
Dagsorden
FFF Generalforsamling 2016
I henhold til §9 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, mandag d. 14. marts kl.19.30 i vores mødelokale, VOC, Gl .Jernbanevej 25, 4300 Valby.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab for 2015.  Se regnskab årsregnskab 2015
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2017.
 7. Valg til bestyrelsen: (på valg)
  –          Poul Høj
  –          Martin Christiansen
  –          Johnny Speich
  –          Preben Jørgensen
  –          Lars Boel- Kjær
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af 1 revisor; (på valg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  –            Flemming Jensen valgt til 2016
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 9 være formanden i hænde senest den 15. januar.
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Generelt.