Stålstik

Stålstik fra starten

Op til 1933 havde H. H. Thiele fremstillet bogtrykte frimærker til det danske postvæsen. Men i tiden op til 1993 havde postvæsenet besluttet at de selv ville stå for fremstillingen af egne frimærker. I første omgang ønskede man at udskifte bogtryksudgaverne af bølgelinje, karavel og Christian X med tilsvarende frimærker trykt i stålstik.

Siden 1933 har det danske postvæsen, med få undtagelser, selv stået for fremstillingen af alle danske frimærker.

Indtil år 2000 er der følgende 7 undtagelser:

  • Nordens Svaner, udgivet i anledning af Nordens Dag d. 30. oktober 1956, der var en fælles udgave i Danmark, Sverige, Norge, Finland & Island med identiske motiver blev trykt i stålstik på det svenske postvæsens trykkeri.
  • 300-året for oprettelsen af ”Kongelig Majestæts Modelkammer” (Orlogsmusset), udgivet d. 15. juni 1970, blev trykt i stålstik af Finlands Banks Seddeltrykkeri.
  • Norden Hus i Reykjavik, udgivet d. 23. juni 1973, der var en fælles udgave i Danmark, Sverige, Norge, Finland & Island med identiske motiver blev trykt i direkte og indirekte ståltryk af Finlands Banks Seddeltrykkeri.
  • Det Kongelige Biblioteks 300 års jubilæum, udgivet d. 18. oktober 1973, blev trykt i flerfarvet dybtryk af Harrison & Sons, Ltd., London.
  • Nordisk Råds 25. session, udgivet d. 2. februar 1977, der var en fælles udgave i Danmark, Sverige, Norge, Finland & Island med identiske motiver blev trykt i dybtryk og offset af Finlands Banks Seddeltrykkeri.
  • 30-året for København-Bonn Erklæringerne, udgivet d. 21. februar 1985, der var en fælles udgave i Danmark & Tyskland med identiske motiver blev trykt i offset af Bundesdruckerei, Berlin, Vesttyskland.
  • Dansk-Fransk kulturår, udgivet d. 22. september 1988, der var en fælles udgave i Danmark & Frankrig med identiske motiver blev trykt i stålstik af Frimærketrykkeriet i Perigueux, Frankrig.

Som det fremgår af ovenstående er det primært ved fællesudgivelser, primært mellem de nordiske lande, hvor fremstillingen er blevet delt mellem de enkelte lande.

Flere provisorie overtryk er dog blevet udført ”ude i byen”, primært af J. Jørgensen & Co., København.

Efter sammenlægningen af det danske og svenske postvæsen til PostNord, er fremstillingen foregået på PostNord’s trykkeri i Sverige, men er sidenhen flyttet ”udenlands”.

Efter dannelsen af PostNord i midten af 2009, er der ikke mange udgivelser, der er trykt i ren stålstik. Allerede fra omkring 1985 er flere og flere udgivelser fremstillet uden brug af stålstik eller ved brug af stålstik i kombination med andre trykmetoder. Den teknologiske udvikling samt de stigende omkostninger ved brugen af stålstik medførte at flere og flere udgivelser blev fremstillet ved brug af andre metoder. En tendens der er blevet mere og mere udbredt.

Nedenstående afsnit omhandler forskellige emner vedrørende fremstillingen af de danske stålstukne frimærker.

 

Flere emner kommer til løbende.

Referencer: