Færøerne

 

Nyt  fra Færøernes postvæsen, færre udgivelser fremover.

3 årlige forsendelser fra 2022
Bruget af frimærker til portobrug bliver mindre år for år, derfor har filateliafdelingen valgt at udgive færre frimærker fremover.

Og med dette for øje justerer vi udgivelsesprogrammet med tre udsendelser i stedet for fire. To abonnementsforsendelser i 1. halvår og en forsendelse i 2. halvår.

Årets sidste abonnementsforsendelse i oktober inkluderer således årets juleudgivelse dvs. årsmappe, årbog og julemærker.

 

Black Fridays offer – Year Books   http://www.stamps.fo

Dette er en test side indtil videre… men rigtigt indhold er på vej!