Tyskland

Tysklandsgruppen

Vi afholder et månedligt møde den 2. mandag i sæsonen fra september til april. Mødet foregår fra kl. 19,00 i kantineområdet på 1. sal i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 2500 Valby.

Besøgende og nye medlemmer er velkommen.

Emner på mødeaftenerne omfatter præsentation og drøftelse af emner, der ofte aftales efter ønsker fra mødedeltagerne. Emnet præsenteres enten af et medlem fra gruppen eller af ekstern foredragsholder/ekspert. Emnerne omfatter alle områder indenfor verdens nok mest samlede og spændende samleområde – TYSKLAND. 

Medlemmerne i Tysklandsgruppen omfatter landesamlere til eksperter. Viden om tysk filateli er stor i gruppen. Der foregår altid meget videns udveksling på møderne. Målsætningen er, at alle lærer nyt hver mødeaften.  

Gruppens medlemmer har i årene bidraget med mange artikler om tysk filateli i Frimærkesamleren. Du kan finde Frimærkesamleren og nogle af artiklerne under særskilt faneafsnit.

Nedenfor er Tyskland opdelt i områder, der følger Michel kataloget. Under hvert område vil der blive indlagt samlinger, artikler mv. Denne del vil blive færdiggjort løbende, så vi beder om tålmodighed, hvis materialet er begrænset. Vi skal opfordre alle til bidrag og assistance med emneområderne.    

Hvis du ønsker kontakt til gruppen eller har bidrag til området, så skriv til schwaner.willy@gmail.com eller endnu bedre mød op på en mødeaften.

Emneområder: